Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК ДОНЕСЕ МИЛИОНИ НА ДЖЕЙ ПИ МОРГАН

Около 3.4 млн. евро е взела американската инвестиционна банка Джей Пи Морган от приватизацията на Банка ДСК, в която тя бе консултант на продавача - Банковата консолидационна компания. Сумата е била преведена на Джей Пи Морган от сметката на БКК в Централната банка на 10 октомври - осем дни след като на 2 октомври унгарската банка OTP (О Ти Пи) плати на консолидационната компания 311.1 млн. евро за 100% от акциите на Банка ДСК.Сметките показват, че 1.1% от тези пари са били похарчени за комисионата на Джей Пи Морган. Много ли е това, или не - може да стане ясно само ако се направи сравнение с друга сделка с подобен мащаб. Например с тази за приватизацията на БУЛБАНК през 2000 година. По нея консултант на БКК, която тогава се управляваше от Петър Жотев, бе консорциум, съставен от одиторската компания Артур Андерсън, австрийската Кредитанщалт Инвестмънт Банк и швейцарско-американската кредитна институция Креди Суис Фърст Бостън. След приключването на сделката, с която италианската финансова група УниКредито купи 95% от акциите на БУЛБАНК, а германският застрахователен гигант Алианц взе 3% (цената бе общо 360 млн. евро), консултанският консорциум получи комисиона от 6 млн. щ. долара (по това време щатската валута бе по-скъпа от еврото). Това бе 1.7% от цената по сделката за приватизацията на БУЛБАНК, която (още преди приключването й) много финансисти определяха като скандално ниска.За разлика от споменатата сделка, приватизацията на Банка ДСК не предизвика подобни забележки относно цената. Платените от OTP 311.1 млн. евро надхвърлят с 2.38 пъти нетните активи на българската спестовна институция. Изборът на Джей Пи Морган за консултант стана при напълно ясни и прозрачни процедури. В началото на 2002-ра съветът на директорите на БКК, председателстван от финансовия министър Милен Велчев, обяви конкурс за избор на консултант по продажбата на Банка ДСК. В него, освен Джей Пи Морган, участваха и други реномирани чуждестранни инвестиционни банки - като холандската Ей Би Ен АМРО, австрийската Кредитанщалт Интернешънъл, американската Шрьодер Саломон, Смит, Барни и японската Дайва секюритис. Критериите за избор също бяха предварително обявени. Според финансовия министър Милен Велчев, кандидатите са били оценявани по пет показателя, всеки с определено тегло, за които се присъждат точки по десетобалната система. Показателят Пазарни позиции и цялостен опит в продажбата на финансови институции е имал тегло 15%, като претендентите са оценявани според броя и вида на сделките, които са консултирали. Същото тегло е дадено и на показателя Договорни условия, където от значение е било какви са поисканите от консултантите корекции в проектодоговора, който им е предложила БКК.При критерия Техническо предложение, който е с тегло 20%, е правена преценка на опита и квалификацията на експертите, които ще се занимават с продажбата на Банка ДСК, както и на предложената стратегия за приватизацията й и на обхвата на работа. Презентациите, които петимата кандидат-консултанти са направили пред БКК, са влезли в общата класация с тегло от 20 процента. От най-голямо значение е бил критерият Ценови предложения, на който е дадено тегло от 30 процента. В края на август 2002-ра, обобщавайки ефекта от споменатите пет критерия, съветът на директорите на БКК оповести, че победител, покриващ 100% от изискванията, е Джей Пи Морган. Непосредствено след американската инвестиционна банка се нареди Ей Би Ен АМРО - с 99.79%, на трето място бе Кредитанщалт - с 95.60%, на четвърто Шрьодер Саломон, Смит, Барни - с 90.95%, а на пето Дайва секюритис - с 87.54 процента.Веднага след оповестяването на избора на Джей Пи Морган за консултант Милен Велчев и изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска съобщиха, че американската банка ще получи твърд хонорар от 250 хил. евро дори ако Банка ДСК не бъде приватизирана. Следващата уговорка бе, че ако тя бъде продадена на цена, по-ниска от 150% от нетните й активи, освен 250 хил. евро консултантът ще вземе в добавка 1.4 млн. евро. За продажна цена на Банка ДСК, надхвърляща 150% от нетните й активи, на Джей Пи Морган бе обещана допълнителна премия от 1.8 процента. След като на 2 октомври 2003-а ОТР издължи цялата сума по сделката и получи акциите на Банка ДСК, Джей Пи Морган взе твърдия си хонорар от 1.65 млн. евро плюс премия от 1.75 млн. евро за успешната сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във