Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗАПАЗИ ПЕЧАЛБАТА СИ ОТ 7.2 МЛН. ЛЕВА

Годишното общо събрание на банка Алианц България, което се проведе на 14 март, премина бързо и като по ноти. Оправдаха се очакванията, че акционерът на кредитната институция - Алианц България холдинг, който контролира 80% от капитала й, няма да вземе дивидент. Акционерите взеха решение цялата печалба на кредитната институция за 2005 г., която възлиза на 7.2 млн. лв., да бъде заделена в собствения й капитал. Освен това те гласуваха акционерният капитал на Алианц България да бъде увеличен с 2.5 млн. лева - до 25.5 млн. лв. Вноските ще бъдат направени от сегашните собственици на банката, в резултат на което акционерният й капитал ще нарасне до 26.5 млн. лв., а собственият й до 50 млн. лева.
Кредитната институция се нуждае от тази капиталова подкрепа, за да може да продължи активната си политика за разширяване на пазарните позиции, която демонстрира през 2005-а. В края на миналата година активите на банката са 709 млн. лв. и за дванадесет месеца са нараснали с 67 процента.
На 14 март бе отчетено, че 2005 г. е била изключително успешна за банката, особено ще отнася до услугите за гражданите. В края на изминалата година депозитите в банката са нараснали със 76% и са достигнали 562 млн. лева. Само в частта депозити на граждани и домакинства общият размер на привлечените средства е близо 205 млн. лева.
Отпуснатите кредити към края на 2005 г. са 229 млн. лв. В сравнение с края на 2004-а обемът на заемите е нараснал с 35.3%, но тези от тях, които са без просрочия, представляват над 96.5% от общия размер. Специално кредитите, отпуснати на граждани, възлизат на 101 млн. лева. По отношение на предоставените ипотечни заеми Алианц България се нарежда сред 10-те банки с най-голям дял на този пазар. Всъщност услугите за граждани ще продължат да бъдат приоритет за Алианц България и през 2006 г., като тя ще продължи да следва подхода си да предлага в пакет банкови, застрахователни и пенсинноосигурителни продукти.
Въпреки че в предварително обявения дневен ред за общото събрание на банката имаше точка за промяна на състава на надзорния съвет, такива не бяха направени. В него остават Олег Недялков, който е председател, София Христова, Емил Гаврилов, Максим Сираков, Теменуга Ненова и Радка Ръсина. Общото събрание прие месечната им заплата да е 500 лв., каквато бе и през 2005 година.
Акционерите на банка Алианц България отново гласуваха доверие на Кей Пи Ем Джи България, която и през 2006 г. ще одитира счетоводните й отчети. Според експерти, банката има достатъчно голям потенциал в края на 2006 г. да достигне активи от 1 млрд. лв., без това да се отрази на доброто качество на кредитния й портфейл. Ако тази прогноза се сбъдне, Алианц България ще се превърне в много сериозен фактор на банковия пазар, каквито са компаниите на Алианц България Холдинг в застраховането и пенсионното осигуряване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във