Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНК АУСТРИЯ ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 24.84% ОТ ДЗИ БАНК

Управление Банков надзор на БНБ издаде на 6 юни разрешение на Банк Аустрия да притежава 24.84% от акциите на ДЗИ Банк. Тук веднага трябва да се направи уточнението, че не става въпрос за стратегическа инвестиция на австрийската институция в българската банка, а за юридическото оформяне на сделката от 11 март 2005-а, с която Банк Аустрия придоби 24.84% от акциите на ДЗИ Банк и издаде върху тях едногодишни варанти (права), които се търгуват на Виенската фондова борса.Още при сключването на сделката представители на Банк Аустрия обявиха, че варантите ще бъдат продадени на портфейлни инвеститори. Най-много права върху акциите на ДЗИ Банк - за 2.5 млн. лв., придоби американската компания Юлиус Баер, следвана от шведската Ийст Кепитъл, която закупи варанти за 1.9 млн. лв., а трета по размер на инвестициите в права върху капитала на ДЗИ Банк с покупки за 1.7 млн. лв. стана австрийската фирма Униква. Разбира се, първоначалните купувачи активно търгуваха с ценните книжа на ДЗИ Банк на Виенската фондова борса и те често преминаваха от едни ръце в други. През май 2005 г. например фондовата борса в австрийската столица оповести, че словенската Нова Люблянска банка е придобила варанти, даващи и права върху 5% от акциите на ДЗИ Банк. Важно е обаче да се знае, че Банк Аустрия продължава да е собственик на 24.84% от акциите на ДЗИ Банк, независимо на кого е продала правата върху тях. Защото държателите на варанти ще могат да получат акциите, върху които са придобили права едва през март 2006 година. Според Закона за банките институция, която притежава повече от 10% от капитала на българска банка, трябва да получи разрешение за това от БНБ до шест месеца след придобиването на ценните книжа на фондовата борса. И тъй като този шестмесечен срок изтича, преди да приключи срокът, за който са издадени варантите, Банк Аустрия поиска и получи разрешение от БНБ да притежава 24.84% от акциите на ДЗИ Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във