Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНК АУСТРИЯ И БУЛБАНК ЗАПОЧНАХА СЪВМЕСТНИ ОПЕРАЦИИ

Банк Аустрия, която след обединението между италианската УниКредито и германската Ейч Ви Би пое контрола върху дъщерните структури на двете банки в Централна и Източна Европа, вече започна съвместни операции с БУЛБАНК.
През седмицата Ейч Ви Би Банк Биохим, в която австрийците държат 99.59% от акциите, и БУЛБАНК, в която италианците притежават 85.19% от капитала, пласираха успешно поредната емисия облигации, издадени от Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Общият номинал на ценните книжа е 20 млн. евро, срокът им на погасяване е три години, а лихвеният процент е 3.7% и ще се плаща на шест месеца. Средствата от емисията ще бъдат използвани за отпускането на заеми за населението и частния сектор и рефинансиране на дългосрочни задължения с по-висока цена.
Съвместните действия на БУЛБАНК и Ейч Ви Би Банк Биохим по пласирането на емисията са само първата крачка към интеграцията на кредитните институции у нас, които пряко или косвено - чрез Банк Аустрия, се контролират от УниКредито. Това са БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК. През 2006 г. последните две ще се слеят, след което ще започне сложният процес между обединението на новата кредитна институция с БУЛБАНК. До неговото приключване обаче структурите на УниКредито у нас ще уеднаквят финансовите си продукти и заедно ще ги предлагат на нашия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във