Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ ЛИЗИНГ ОПИПВА ПОЧВАТА У НАС

Банк Аустриа Кредитанщалт Лизинг (BA CA Leasing Gmbh) проучва пазара у нас, с намерението да открие свое представителство. Заключенията на нейните съгледвачи ще станат ясни най-късно до края на юли 2001 година. Още сега със сигурност се знае, че за лизинговата дейност няма да бъде ангажирано българското представителство на Хипоферайнсбанк, което е част от австрийската банкова групировка Банк Аустриа Кредитанщалт.
В проучването на българския пазар участва и търговското дружество БЦ Лизинг Русе ЕООД. То работи с безвъзмездно отпуснати средства от Федералното канцлерство на Република Австрия и със специалисти, обучени от Банк Аустриа Кредитанщалт Лизинг. БЦ Лизинг Русе ЕООД работи по стандартите на австрийското лизингово дружество, а шефовете на русенската фирма се надяват тя да стане българският представител на Банк Аустриа Кредитанщалт лизинг. Докато не приключим и това проучване обаче, няма да е ясно как ще продължи сътрудничеството ни с тях, заяви специално за в. БАНКЕРЪ Драган Георгиев, управител на русенското дружество.
Едноличен собственик на БЦ Лизинг Русе е Бизнесцентър за подпомагане на малки и средни предприятия (БЦП МСП) - Русе. От 1 януари 1999 г. той започна работа по проект Машинен лизинг, финансиран от Федералното канцлерство на Австрия чрез нейното Министерство на външните работи. Безвъзмездно са отпуснати 850 000 г. марки за подпомагане на малки и средни предприятия при закупуване на машини и оборудване. За да се постигнат целите на програмата, се използват стандартите за покупка чрез финансов лизинг на Банк Аустриа Кредитанщалт Лизинг.
Същинската работа по проекта започва през юни 1999 г. и до края на септември 2000 г. са сключени дванайсет лизингови договора на обща стойност 687 000 лева. Междувременно по настояване на австрийската страна българските специалисти са включени в още един проект - Бизнесинкубатор 2.
От 1 октомври 2000 г. лизинговата дейност се отделя в специализирано дружество - БЦ Лизинг Русе ЕООД. Безвъзмездно предоставените средства по двете програми - Машинен лизинг и Бизнесинкубатор 2, са 904 050 лева.
От юни 1999 г. до края на май 2001 г. двете русенски фирми - БЦ Лизинг Русе и БЦП МСП, са сключили общо 28 договора за лизинг на стойност 1 004 150 лв. и са отпуснали краткосрочни кредити с общ размер 83 300 лева.
Как се получава финансов лизинг от БЦ Лизинг Русе? Необходима е молба, придружена с всички необходими документи, описващи дейността на фирмата кандидат. Със същите документи банките отпускат кредит на фирма. Обезпеченията също са сходни - поръчителство, запис на заповед или ипотека на недвижимо имущество. Освен това закупуваната вещ остава собственост на БЦ Лизинг Русе, докато изтече срокът на договора. Лихвеният процент е равен на ОЛП плюс от 10 до 14 пункта надбавка, а срокът на погасяване е от 1.5 до 5 години. Може да се договори и гратисен период до пет месеца. Първоначалната вноска е 20-30% от пазарната стойност на машината. Разглеждането и одобряването на молбата става от Кредитен съвет. В него влизат председателят на БЦП МСП - Русе, четирима постоянни членове на БУЛБАНК - клон Русе, и двама експерти по машината, за която ще се сключва лизинговият договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във