Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКР повиши перспективата на рейтинга на ЗАД "Алианц България" на „Стабилна“

Българската агенция за кредитен рейтинг повиши перспективата на дългосрочния рейтинг на ЗАД "Алианц България" на „Стабилна“. Положителното изменение е в резултат на повишение на перспективата на държавния рейтинг на Република България от „Негативна“ на „Стабилна“, който се явява таван на рейтинга на застрахователната компания. Дългосрочният рейтинг на способност на изплащане на искове на ЗАД "Алианц България"  е BBB-.

„През годините бизнес моделът на "Алианц България" се е доказал като балансиран и устойчив. Нашите стабилни финансови резултати ни позволяват да изпълняваме поетите ангажименти и да имаме висока клиентска удовлетвореност“, коментира  Пламен Ялъмов - председател на Изпълнителния комитет на "Алианц България Холдинг".

В края на 2016 г. ЗАД "Алианц България" отбелязва 3.9% ръст на премийните приходи, които са в размер на 163 млн. лева. Компанията притежава 10.6% пазарен дял, което я нарежда сред лидерите на застрахователния пазар у нас.  

При определяне на рейтинга е използвана официално приетата от БАКР методология за присъждане на рейтинг на способност за изплащане на искове на застрахователни дружества.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във