Банкеръ Daily

Финансов дневник

БАКР повиши кредитния рейтинг на ЗАД Алианц България

Българската агенция за кредитен рейтинг повиши дългосрочния рейтинг на способност на изплащане на искове на ЗАД Алианц България от BBB на ВВВ+ и потвърди „стабилна“ перспектива, съобщиха от застрахователната компания. Според становището на Агенцията компанията поддържа стабилни и над средните за сектора нива на всички показатели за състоянието си, запазвайки структурно стабилно и изключително високоликвидно портфолио. Анализът на БАКР и повишението на кредитния рейтинг доказва, че ЗАД Алианц България е платежоспособна компания, която заслужава доверието на клиентите, и е в състояние да изпълни задълженията си към тях. 

„През годините бизнес моделът на Алианц България се е доказал като балансиран и устойчив. Стабилните финансови резултати ни позволяват да изпълняваме поетите ангажименти към нашите клиенти, да им предлагаме сигурност и спокойствие и в резултат да постигаме висока клиентска удовлетвореност“ – коментира Павлин Петков, Главен финансов директор на Алианц България. 

При определяне на рейтинга е използвана официално приетата от БАКР методология за присъждане на рейтинг на способност за изплащане на искове на застрахователни дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във