Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ УВЕЛИЧИ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ИПОТЕЧНИТЕ СИ ОБЛИГАЦИИ

От 4 октомври ипотечните облигации на БАКБ ще могат да се търгуват свободно на Българската фондова борса. Те са с номинал 1000 евро и доходност от 7.75%, а падежът на книжата е на 1 август 2004 година.Българо-американската кредитна банка (БАКБ) е увеличила бройката на жилищните кредити, които покриват емисията й от ипотечни облигации, от 216 на 236. Общата номинална стойност на облигациите е 3.242 млн. евро, а сумата на покриващите ги заеми, които банката е отпуснала, е 3.8 млн. евро. Повечето от тях са предоставени в долари и поради обезценката на щатската валута спрямо еврото, БАКБ е била принудена да включи още 20 кредита в портфейла, обезпечаващ дълговите й книжа. Законът за ипотечните облигации разпорежда номиналният размер на обезпечението да покрива 110% от стойността на облигациите. В момента покритието, осигурено от БАКБ, е 117 процента. Тази информация бе съобщена от изпълнителния директор на банката Теменуга Газдова и от прокуриста й Стоян Динчийски по време на срещата им с дружествата, закупили ипотечни облигации на БАКБ, които проведоха първото си общо събрание на 4 октомври 2001 година.На събранието се явиха представители на ПОК Доверие АД, Българско пенсионноосигурително дружество АД, ПОАД Нютон-Сила, СКПОК Родина АД и на инвестиционния посредник Еврофинанс, който защитаваше интересите на ЗК Орел-живот АД. Събранието реши държателите на ипотечни облигации да се представляват пред банката от ПОК Доверие АД и Българско пенсионноосигурително дружество АД. Те ще следят работата и финансовите резултати на банката и са длъжни да предоставят тази информация на останалите заинтересовани дружества, инвестирали в облигациите на БАКБ. Така нашите инвеститори ще имат на разположение пълна информация за дейността ни, за обезпечението на ипотечните облигации, за обслужването на заемите и ще следят за надеждността на вложенията си, коментира специално за в. БАНКЕРЪ Ивайло Ботев, мениджър Развитие в банката. Печалбата на БАКБ за първите девет месеца на 2001 г. преди данъчно облагане е 5.678 млн. лв. - с около 1 млн. лв. повече от реализираната за цялата 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във