Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ СТЪПВА НА БОРСАТА

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ) ще стане публично дружество и акциите й ще се търгуват на Българската фондова борса. Информацията е постъпила в БФБ-София от банката, чиито акционери са взели решението на общо събрание на акционерите си на 16 януари. В регистъра на Комисията за финансов надзор ще бъде вписана съществуващата емисия от 12 624 725 безналични поименни акции.
Собственик на 99% от капитала на финансовата институция е Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). Той обмисля и евентуална продажба на миноритарен пакет от акциите при условията на вторично публично предлагане. За финансови консултанти по проекта банката е избрала австрийската инвестиционна компания Кредитанщалт Инвестмънт банк Корпорет Файнънс, която е собственост на Банк Аустрия и Ейч Ви Би Банк Биохим.
Българо-американската кредитна банка е основана в София през 1996 година. Тя има пълен лиценз за банкова дейност от БНБ. Основният акционер БАИФ е американска корпорация, създадена през 1992 г. в Чикаго, щата Илинойс. БАКБ е съсредоточила бизнеса си в дългосрочното финансиране на малки и средни частни фирми в различни сектори на икономиката, както и на граждани и домакинства. Банката има кредитен рейтинг BB- от международната агенция Стандарт енд Пуърс. Според последните официални данни на БНБ, които са за деветте месеца на 2005 г. общият размер на активите на БАКБ е 327.83 млн. лв., а отпуснатите от нея кредити са 286.19 млн. лева. От тях 266.43 млн. лв. са за фирми, 11.1 млн. лв. са ипотечни заеми за граждани, а потребителските заеми са за 386 хил. лева.
Много малка част от привлечените средства на БАКБ - 61 млн. лв., са от депозити на граждани и фирми. От банки и други финансови институции тя е получила заеми за близо 188 млн. лева.
Собственият капитал на БАКБ в края на септември 2005 г. е 68.33 млн. лв., а текущата й печалба за деветте месеца на годината е 14.74 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във