Банкеръ Daily

Финансов дневник

БАКБ сключи първото споразумение с ББР по Програма COSME+

Програма COSME+ се осъществява  с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция. Целта на програмата е да осигури лесен достъп до финансиране за МСП през различ­ните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността.

Благодарение на Програма COSME + гаранционното покритие вече е до 60% от размера на кредита. По този начин се намаляват изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и се улесняват възможностите за финансиране.

С гарантирания по програма COSME+ ресурс, предоставен от ББР,  БАКБ ще отпуска инвестиционни и оборотни кредити, и банкови гаранциии. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150 000 евро, а срокът за погасяване ще е от 12 до 120 месеца. Лихвеният процент по кредитите е ограничен до 3M EURIBOR + надбавка до 5,7%, а  максималното  възнаграждение/комисион за поемане на ангажимент по банкова гаранция е не повече от  2 % годишно.

„БАКБ традиционно подкрепя „зелената икономика“ и насърчава предприемачеството и устойчивия бизнес в България. С  подписаното споразумение, банката ще осигури изгодни условия за своите клиенти, като даде шанс за подобряване на конкурентоспособността на предприятията и подкрепи  иновативни проекти, включително и на стартиращи компании“, каза  Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ, при подписването на споразумението.

Програма  COSME+  предвижда облекчени изисквания за обезпеченост на кредитите от страна на банката,  приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, както и допълнителни стимули за предприемачите. Тези условия са истински инструмент за насърчаване на предприемачеството, включително и на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.  Реализирането на тази програма стана възможно с подписването на ново споразумение за издаване на контра-гаранция в полза на ББР от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма COSME в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите.

Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“. Това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във