Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ с програма за нисколихвено финансиране

Българо-американската кредитна банка сключи първото споразумение с Българската банка за развитие по Програма COSME+ за подкрепа на малкия и средния бизнес в страната в размер на 10 млн. евро. 

Целта на програмата е да осигури лесен достъп до финансиране за малки и средни предприятия  през различ­ните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността. За тази цел програмата предвижда облекчени изисквания за обезпеченост на кредитите от страна на банката, приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, както и допълнителни стимули за предприемачите.

"БАКБ традиционно подкрепя "зелената икономика" и насърчава предприемачеството и устойчивия бизнес в България. С  подписаното споразумение  банката ще осигури изгодни условия за своите клиенти, като даде шанс за подобряване на конкурентоспособността на предприятията и подкрепи иновативни проекти, включително и на стартиращи компании", каза при подписването на споразумението главният изпълнителен директор на БАКБ Илиан Георгиев.

С гарантирания по програма COSME+ ресурс  банката ще отпуска инвестиционни и оборотни кредити, а също и банкови гаранции. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150 000 евро, а срокът за погасяване ще е от 12 до 120 месеца. Лихвеният процент по кредитите е ограничен до 3M EURIBOR + надбавка до 5.7%, а максималното  възнаграждение (комисион) за поемане на ангажимент по банкова гаранция ще е не повече от 2% годишно. Предвижда се гаранционното покритие да достига до 60% от размера на кредита.

"По този начин се намаляват изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и се улесняват възможностите за финансиране", обясниха хората от БАКБ.

Реализирането на тази програма стана възможно с подписването на ново споразумение за издаване на контрагаранция в полза на ББР от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма COSME в подкрепа на малкия и средния бизнес у нас. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите.

Програмата COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като "Плана Юнкер". Това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във