Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ ПРОДАДЕ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА НАД 3.2 МЛН. ЕВРО

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) успя бързо да пласира цялата си емисия от тригодишни ипотечни облигации. Крайният срок за записване на желаещите да закупят нейните дългови ценни книжа изтече и резултатите надхвърлиха очакванията. Първоначално обявеният размер на частната емисия от БАКБ бе 3 млн. евро, но той се оказа недостатъчен, за да удовлетвори търсенето на инвеститорите. Шест пенсионни фонда, едно дружество с ограничена отговорност, една застрахователна компания, бивш приватизационен фонд и инвестиционен посредник закупиха тригодишни ипотечни облигации от кредитната институция на стойност 3.242 млн. евро. Годишният лихвен процент по тях е 7.75%, а плащането на лихвата ще се извършва на всеки шест месеца.
Независимо от по-ниската доходност, сравнена с вече пласирани в България корпоративни облигации, емисията на БАКБ се прие с голям интерес. Инвеститорите са били привлечени от много доброто обезпечение на дълговите ценни книжа. Те, според, Стоян Динчийски, прокурист на банката, са покрити с вземания на БАКБ от над 200 редовни ипотечни кредита. Около 70% от тях са гарантирани с жилища в София, а останалите са в Пловдив, Варна и Бургас. Цената на имотите е близо два пъти по-висока от размера на кредитите, които те обезпечават. Това дава възможност на банката при необходимост бързо да продаде обезпеченията.
От голямо значение е качеството на портфейла, който покрива ипотечните облигации. Заемите в него са много на брой, но за малки суми - средно по около 15 000 евро. Това силно надробяване на кредитите намалява риска и увеличава сигурността на обезпечението, гарантиращо дълговите ценни книжа на банката.
Друг много убедителен аргумент, привлякъл инвеститорите, е съотношението между активите на БАКБ и собствения й капитал. Според отчета на банката към 30 юни 2001 г., изготвен по международните счетоводни стандарти, тя е сред най-високо капитализираните кредитни институции в страната. Собственият й капитал е 20 млн. щ. долара при активи от 47.4 млн. щ. долара, което е доказателство за стабилността на банката и за възможностите й без проблеми да плаща на собствениците на ипотечните облигации.
Привлечените средства от облигациите БАКБ ще използва за отпускането на нови кредити за граждани и фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във