Банкеръ Daily

Финансов дневник

БАКБ почти удвои печалбата си

Въпреки нисколихвената среда по кредити и отрицателни лихви на междубанковия пазар и по свръх резервите в БНБ, през изминалото шестмесечие  БАКБ АД отчита устойчив ръст на приходите от лихви. Нетния лихвен приход расте с 21% спрямо първото шестмесечие на 2017 г.  Принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, както и увеличението на депозитната база на банката.

Броят на клиентите и извършваните от тях трансакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 22 %.

Кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване с основен двигател диверсифицирано кредитиране на корпоративни /МСП клиенти и физически лица.  Увеличението от 18% за едногодишен период значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната -  5.85 % и е основен фактор за ръста на приходите от лихви.

Привлечените средства нарастват с 10% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки  по-добри резултати от тези на банковата система – 8.73% годишен ръст на депозити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Нетната Печалба на БАКБ е с 42 % повече, спрямо същото шестмесечие на 2017г. Благодарение на своите конкурентни предимства от гледна точка на генерирането на приходи и ефикасността на операциите, банката запазва ниско ниво на оперативните разходи, въпреки значителното разрастване на броя на клиентите и обслужването на техните трансакции.

Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от  5%  спрямо същото тримесечие на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във