Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАИФ СЕ СДОБИ С 30 НОВИ АКЦИОНЕРИ

Тридесет чуждестранни и български инвеститори са изкупили 3 750 000 броя акции на Българо-американска кредитна банка, които бяха предложени за борсова търговия преди две седмици. Ценните книжа формират 29% от акционерния капитал на БАКБ и техен собственик, както и на останалите 70%, бе Българо-американският инвестиционен фонд.
Според информацията, разпространена от посредниците и консултантите по сделката - Кредитанщалт Инвестмънт Банк и Ейч Ви Би Банк Биохим, търсенето е надхвърлило повече от три пъти предлагането на ценните книжа. Български и чуждестранни инвеститори са подали заявки за покупката на 13 млн. броя ценни книжа. Средната цена, по която са сключени сделките, е 29 лв. за акция с номинал 1 лев. Близо 85% от купувачите са чуждестранни компании, а 15% - български фирми и граждани.
От продажбата на акциите БАИФ е получил близо 109 млн. лв. (около 56 млн. евро), твърдят експертите на двете банки консултанти. Според тях пазарната капитализация на БАКБ при започване на търговията с акции на Българската фондова борса ще бъде приблизително 366 млн. лв. (187 млн. евро).
В проспекта за акциите на БАКБ консултантите Кредитанщалт Инвестмънт Банк и Ейч Ви Би Банк Биохим коректно са отбелязали: Инвестициите в акции са високорискови. Преди да вземат решение, инвеститорите следва да се запознаят с проспекта на български език за вторично публично предлагане на акциите (регистрирани за борсова търговия) от 23 март 2006 г. или съответно с Информационния меморандум от 23 март 2006 година. Акциите са специфична инвестиция и сделки с акции следва да се извършват от лица с познания в сферата на финансовите инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във