Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАЕЗ в нови ръце

Българската агенция за експортно застраховане осъмна с ново ръководство. Новият състав на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД е: Илиян Райчев - председател на съвета на директорите; Панайот Филипов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор, и Симеон Личев  – член на съвета на директорите. За прокурист на дружеството бе избран Момчил Богданов Ройнев.

Промените станаха ясни още в средата на декември миналата година. На 15 декември 2017 г. в Търговския регистър бяха подадени документи за промяна в състава на съвета на директорите на Българската агенция за експортно застраховане. Преди това с решение на министъра на икономиката от 13.12.2017 г. бяха освободени Бистра Илкова - председател на съвета на директорите, Николай Мишкалов - заместник-председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, Пламен Ценков и Мария Мухчиева - членове на съвета.

БАЕЗ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление. Съветът на директорите осъществява управлението на стопанската дейност на агенцията, като членовете му се избират от едноличния собственик на капитала с мандат, не по-дълъг от три години. Практиката обаче беше да се продължават мандатите на шефовете. Така например бившият председател на съвета на директорите Бистра Илкова управляваше агенцията от 2004 година.

БАЕЗ е държавна застрахователна компания, специализирана в застраховането на кредитни рискове. Тя има капацитет 1 млрд. лв. и застрахова кредити на малки и средни предприятия, експортно ориентирани. Сладкото една фирма да има застраховка в такава агенция е, че тя служи като обезпечение пред банките и може да получи кредит без никакви други обезпечения.

Кои са новите членове?
Панайот Филипов е бивш финансов директор на "Водстрой 98" - компания, която се свързва с Пеевски. Син е на прокуриста на СИБанк - Христина Филипова.

Симеон Личев е на 29 години. През 2015 г. е кандидат за общински съветник в София от листата на БДЦ. Син е на Георги Личев - бивш изпълнителен директор на "Елана Трейдинг".

Новият прокурист Момчил Ройнев бе служител в дирекция "Проблемни кредити" на ОББ. Името му нашумя покрай скандала с КТБ през 2014 г. като един от хората, за които тогавашните директори на КТБ подадоха сигнал в КЗК, че "…не само са ровили в документи, съдържащи лични данни, служебна и банкова тайна, но са си регистрирали имейл адреси като на служители в КТБ".

БАЕЗ е важна финансова институция на държавата. Тя е един от основните й инструменти за подкрепа на експортно-ориентираните компании и българските инвестиции в чужбина. Но освен това Законът за експортното застраховане дава възможност БАЕЗ да застрахова също банкови и небанкови кредити, отпускани на малки и средни предприятия с годишен оборот до 97.5 млн. лв. и средносписъчен брой на персонала до 250 души. Според банкери застрахователните полици на БАЕЗ за сметка на държавата се приемат като първокласно обезпечение и по този начин би могло да бъдат отпускани банкови кредити без никакво друго обезпечение. Няма горна граница за размера на единичен застрахован кредит, а общата експозиция е ограничена единствено до размера на застрахователния капацитет на дружеството, който е около 1 млрд. лева. По този начин определени фирми биха могли да получат необезпечени кредити за стотици милиони левове.

За покриване на застрахователни обезщетения за сметка на държавата всяка година в държавния бюджет се заделят по около 100 млн. лева. За тази година са записани 110 млн. лв., съобщиха за "БАНКЕРЪ" от Министерството на финансите. Доколкото е известно, към момента всички застрахователни обезщетения са се покривали от собствените резерви на дружеството, като не се е стигало до оползотворяване на средствата от бюджета.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във