Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АВСТРИЙЦИ КУПИХА 20% ОТ ЗПД ВИТОША

Австрийската застрахователна групировка Юника Груп купи чрез директна продажба 20% от дяловете на застрахователя Витоша, потвърди за БАНКЕРЪ Георги Крумов, управляващ партньор в английската инвестиционна компания Екуест . Споразумението е сключено на 28 юли 2005 г. между австрийския застраховател и лондонския инвеститор, който е индиректен мажоритарен собственик на застрахователното и презастрахователно дружество Витоша. Покупката е част от завършващата реорганизация на Витоша, по която Екуест работи в момента. Инвестиционният комитет на Екуест е одобрил транзакцията преди два месеца. В съответствие със Закона за застраховането предстои за покупката да бъде уведомена Комисията за финансов надзор (КФН). Юника и Екуест са се споразумели да не разкриват стойността на сделката.Екуест държи 80% от акциите на застрахователната и презастрахователна компания Витоша (по сложна схема чрез мажоритарния собственик на Витоша Дару Финанс, която опосредствено чрез други фирми е собственост на Екуест), съобщи Георги Крумов. Юника Груп Австрия притежава 25 застрахователни дружества в 13 страни от региона на Централна и Източна Европа. Те обслужват общо над 4.2 млн. клиенти, а застрахователните им полици са на обща стойност повече от 4.2 млн. евро. През 2004 г. Юника Груп Австрия отчита рекордна нетна печалба от 120.8 млн. евро. Според информация от Екуест австрийската застрахователна компания се готви да придобие още акции и да стане мажоритарен собственик на Витоша. При сключването на сделката е постигнато съгласие непосредствено след придобиването на дела австрийският застраховател да има право да посочи и да назначи по-голямата част от екипа на Витоша. Георги Крумов потвърди за БАНКЕРЪ, че новият собственик ще се стреми към експанзия на българския пазар и в компанията ще бъдат привлечени още много добри специалисти. Юника ще предоставя ноу-хау за менджмънта и развитието на нови застрахователни продукти. Австрийската застрахователна група ще си партнира с Райфайзен Груп и с дъщерната й банка Райфайзенбанк (България). Като една от новите кандидат-членки на ЕС България присъства на нашата стратегическа карта отдавна. В лицето на Витоша и Екуест България открихме партньорите, които ще ни осигурят обещаващо влизане на пазар с голям потенциал, който е в унисон с нашата корпоративна стратегия, казва мениджърът на Юника Константин Клиен. Стефан Стоилов директор в Застрахователен надзор на Комисията за финансов надзор (КФН) каза за БАНКЕРЪ, че по силата на чл. 9 от Закона за застраховането в такива случаи купувачът внася само писмено уведомление в КФН за сделката. Ако обаче застрахователният надзор не е съгласен с нея, след като направи съответните проверки, би могъл да забрани придобиването. На 22 юли 2005 г. Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, одобри Георги Абаджиев, Атанас Тилев и Тодор Генчев за членове на надзорния съвет на ЗПД Витоша. На 27 юли 2005 г. от 16 и 17 часа в столичния хотел Хилтън се състояха годишните отчетни събрания на Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша и на дъщерната Застрахователна компания Витоша-живот.Според Тодор Генчев, член на надзорния съвет, изпълнителен член на съвета на директорите и заместник-председател на Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша, оперативният мениджъмнт на компанията не е информиран за решенията на акционерите. ЗПД Витоша е основана през 1992 г. като частна компания. През 2004 г. от общозастраховането и животозастраховането е постигат обем на продажбите за около 22 млн. евро и пазарен дял от 5.4 процента. Витоша заема пето място на застрахователния пазар с дял от 5.5% в застраховките на имущество и за злополука, дружеството е добре поставено и в сегмента на автомобилното застраховане. Дъщерната й Застрахователна компания Витоша - живот е с оборот от около 2.5 млн. евро. Компаниите имат над 100 клона и голяма мрежа от застрахователни брокери и агенти, които дистрибутират продуктите им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във