Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ ДАДЕ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА СОБСТВЕН КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР

След по-малко от година банките в България ще разполагат със собствен кредитен регистър, в който всеки инспектор по всяко време в рамките на една-две минути ще може да направи справка за добросъвестността на кандидата за кредит. На 4 февруари 2003-а управителният съвет на Асоциацията на търговските банки взе решение проектът Кредитен регистър за оперативни справки, наричан за по-кратко КРОС, да бъде изпълнен от Банксервиз. Логично решение най-малкото поради факта, че именно въпросното дружество, в което акционери са БНБ и всички търговски банки, разработва информационните системи, осигуряващи безкасовите разплащания в страната. Освен това именно специалистите на Банксервиз са разработили системата КРОС и по тази причина банкерите смятат, че точно те трябва да я изградят.До средата на април екип от представители на АТБ и Банксервиз ще подготвят идейния проект за системата. След одобрението му от БНБ Банксервиз ще програмира системата и в началото на 2004 г. тя ще започне работа, като всички разходи ще са за сметка на дружеството, прогнозира Александър Цинцарски, управляващ директор на Банксервиз. Според него към КРОС ще постъпват по няколко хиляди запитвания на ден, които ще могат да се правят от всичките 800 банкови клона в страната.Кредитният регистър ще дава всекидневно актуализирана информация за всички задължения на заемополучателите, включително и тези под 10 хил. лева. Те не бяха обхванати от създадения през 2000-а година кредитен регистър на БНБ, в който данните се обновяват през месец.Новият кредитен регистър, който ще разработва Банксервиз, има за цел да дава бърза и точна информация за надеждността на дребните кредитори - предимно граждани, ползвали потребителски и ипотечни заеми. През миналата година кредитната експанзия на банките към физическите лица се засили. На пазара бяха пуснати заеми, по които не се изисква каквото й да е обезпечение, а се разчита само на платежоспособността и коректността на клиента. По тази причина банките бяха изправени пред необходимостта да създадат система, чрез която по-най бързия начин да проверяват своите клиенти. Тя ще съдържа информация за заемите, които е взело едно лице, за редовността на обезпеченията по тях и за редовността, с която те се обслужват.Според Цинцарски, новият кредитен регистър не може да има противници. Всеки добросъвестен гражданин или фирма ще иска да бъде включен в нея, защото това ще му даде възможност за по-лесен достъп до кредитиране и до други банкови продукти, заяви Цинцарски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във