Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ АТАКУВА ПРАВОМОЩИЯТА НА БАНКОВИЯ НАДЗОР

Асоциацията на търговските банки е предложила в Закона за банките да бъдат направени промени, които драстично ще орежат правомощията на БНБ да упражнява надзор върху кредитни институции. АТБ лансира идеята решенията на БНБ да отнема лиценза на банки, които не са плащали повече от седем дни свои безспорни и изискуеми задължения, да може да се обжалват пред съда. Това на практика ще даде възможност за блокиране на цялата процедура по обявяването на кредитни институции в несъстоятелност. Такава възможност се допускаше в Закона за банките и кредитното дело, но прилагането й само удължи агонията на неплатежоспособните институции. Тези, които наистина бяха безнадеждно банкрутирали (изключение в този случай прави единствено Стопанска банка), бяха обявени в несъстоятелност след по-кратки или по-продължителни съдебни спорове. БНБ обаче не направи никакви обструкции за възраждането на затворените банки, за които се намериха стабилни купувачи. Така възникнаха ЕВРОБАНК и банка България Инвест. Тягостните съдебни спорове фалирала ли е една банка, или не, които могат да продължат с години, обаче създават възможност за доизточването й.Разбира се, застъпниците на идеята за съдебно дебатиране на решенията на БНБ за отнемане на лиценз на неплатежоспособни банки могат да изтъкнат аргумента, че всеки има право на защита. По принцип това е така. Но когато става дума за банки, нещата изглеждат различно. Банките са особен вид търговци, които оперират с чужди пари и затова тяхната дейност се урежда от специални нормативни документи, а не от Търговския закон. А кой разполага с експерти, които най-точно да установят дали една банка е фалирала - БНБ или съдът? При съдебна процедура всеки опитен адвокат може да докара от девет кладенеца вода и цяла рота вещи лица, които да си противоречат до второ пришествие. Междувременно заинтересованите ще източват остатъците в личните си сметки.Отнемането на лиценза е пряко свързано с обявяването на банката в несъстоятелност. А от датата, на която съдът вземе решение за фалита й, зависи и кога вложителите й ще си получат парите от Фонда за гарантиране на влоговете. По принцип изплащането им започва 45 дни, след като съдът постанови, че банката е фалирала. Ако се допусне отнемането на лиценза да се обжалва, процедурата може да отнеме години, а дотогава вложителите ще трябва да чакат и да гледат как парите им се обезценяват.Банковата Асоциация настоява да се даде възможност и за обжалване на всички санкции, които Банков надзор може да налага на кредитните институции. Според чл.65 на сега действащия Закон за банките, ако БНБ установи, че някоя банка нарушава изискванията на закона и на наредбите, тя може да й наложи поредица от санкции, като например да й забрани да извършва някои операции, да раздава дивиденти, да отстрани хората, които я управляват, или да накара някои от акционерите й да продаде акциите си. Освен това БНБ може да задължи една банка да увеличи капитала си, за да стабилизира финансовото си състояние и да изпълни изискванията на закона и на наредбите. Мотивите на асоциацията са, че интересите на банковите акционери трябва да бъдат защитени. От банков надзор обаче твърдят, че работата им е да защитават интересите на вложителите и да гарантират стабилността на финансовокредитната система. Те недоумяват какво ще стане, ако БНБ задължи една банка да си увеличи капитала, за да подобри финансовото си състояние, а нейните акционери започнат да обжалват, защото нямат пари да направят необходимите вноски. Докато се точи делото, въпросната банка може да бъде докарана до неплатежоспособност от същите тези акционери.Банковата асоциация предлага промени за неща, които в закона са явно недомислени. Тя настоява да отпадне изискването мениджърите на кредитните институции задължително да имат икономическо или юридическо образование. Това ограничение наистина не е необходимо и през изминалите години създаде някои куриозни ситуации. Например бившият гуверньор на БНБ Любомир Филипов не получи право да управлява банка, защото е математик по образование. Звучи абсурдно, но е факт. АТБ предлага от кандидатите за мениджъри да се изисква да имат подходящо образование. Формулировката подходящо дава възможност за субективни тълкувания, но е по-добре от заковаването на определени университетски специалности.Асоциацията настоява да бъде смекчена и санкцията за хората, които са управлявали затворени банки. В момента всеки мениджър, който е участвал в управителен и надзорен орган на банка до пет години, преди тя да бъде обявена в несъстоятелност, няма право доживотно да управлява действаща кредитна институция. Така от управлението на банките бяха отстранени някои добри мениджъри само защото по някое време са участвали за няколко месеца в надзорни или управителни съвети на банки, които са фалирали години по-късно. АТБ смята, че е несправедливо на такива мениджъри да им се налага доживотно ембарго. Асоциацията предлага ограниченията да бъдат същите, каквито са и в чл. 234, ал.2 т.1 от Търговския закон. А в него пише: Не може да бъде член на съвет лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Ако този текст бъде вкаран в Закона за банките, смъртоносният за кариерата на един мениджър петгодишен обхват е свит до две години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във