Банкеръ Daily

Финансов дневник

Асен Василев ще ръководи делегацията ни за годишната среща на ЕБВР

Ръководител на делегацията ще бъде заместник министър-председателят по европейските фондове, министър на финансите и управител за България в ЕБВР Асен Василев.

Министерският съвет определи състава на българската делегация за участие в Тридесет и първата годишна среща на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която ще се проведе в периода 10-12 май в Маракеш, Кралство Мароко. 

Ръководител на делегацията ще бъде заместник министър-председателят по европейските фондове, министър на финансите и управител за Република България в ЕБВР Асен Василев. В нея са включени и заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев, началникът на кабинета на министъра на финансите Жана Токова, Виолета Лорер - началник на кабинета на заместник министър-председателя по еврофондовете, представителят на страната ни в Съвета на директорите на ЕБВР Карина Караиванова - Ганозова, извънредният и пълномощен посланик на страната ни в Кралство Мароко Пламен Цолов и Калоян Стойчев, главен експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика”, Министерство на финансите.

По време на годишната среща ще бъдат обсъдени икономическото, политическото и социалното развитие на страните, в които ЕБВР извършва операции и стратегическите насоки за бъдещата дейност на банката, включително и в контекста на настоящата криза в резултат на войната в Украйна. Предвижда се да бъдат приети основни резолюции, свързани с финансовата дейност на банката.

Европейската банка за възстановяване и развитие

е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 68 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР възлиза на 30 млрд. евро. България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро, равняващи се на 23 711 акции, всяка с номинал 10 000 евро и има 0.79% от правата на глас.

Европейската банка за възстановяване и развитие се управлява от съвет на управителите, в който всеки член на банката е представен от един управител и един заместник, които са министърът на финансите и/или управителят на централната банка и от съвет на директорите.

Чрез своята дейност ЕБВР подпомага прехода към пазарни икономики в почти 40 държави от Централна Европа до Централна Азия, Западните Балкани, Югоизточното Средиземноморие, плюс Западния бряг и ивицата Газа, явявайки се най-големият едностранен инвеститор. Реагирайки своевременно на историческите и икономически събития, през годините ЕБВР разшири географския обхват на дейността си с нови държави.

Банката разполага с широк набор от финансови инструменти, съобразени с конкретните проекти. Основните инструменти са заеми, дялови инвестиции и гаранции.

Европейската банка за възстановяване и развитие инвестира основно в частни предприятия, обикновено съвместно с други търговски партньори. Финансирането от банката за проекти в частния сектор обикновено варира от 5 млн. до 250 млн. евро под формата на заеми или дялово участие. Средната инвестиция на ЕБВР е в размер на около 25 млн. евро. По-малките проекти могат да бъдат финансирани чрез финансови посредници или чрез специални програми за по-малки преки инвестиции в по-слабо развитите страни.

В обществения сектор ЕБВР отпуска финансиране за значими инфраструктурни проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във