Банкеръ Daily

Финансов дневник

Асен Василев обяви конкурс за нов борд на Фонда на фондовете

Министерството на финансите стартира конкурсна процедура за избор на Съвет на директорите на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (Фонд на фондовете). Целта на процедурата е избор на мениджмънт, като подборът ще бъде проведен по максимално прозрачен, пазарно ориентиран и близък до бизнес-логиката принцип и въз основа на пазарни критерии.

От МФ поясняват, че: "След встъпване в длъжност на служебното правителство беше детайлно анализирана ефективността на управление (процент на инвестирани средства и ефект от тяхното инвестиране; анализ на разходите и на процесите за управление) на Фонда на фондовете и се предприеха мерки за:


  • оптимизация на структурата и процесите във ФМФИБ за повишаване на неговата конкурентоспособност на пазара на финансовите инструменти;

  • повишаване на участието и контрола на управляващите органи от всички министерства, които имат програми управлявани от ФМФИБ  във всеки един етап от управлението и  


  • създаване на условия за участието на представители на бизнеса, съсловни асоциации на банките и фондовете за дялово участие, научни организации от страната и чужбина, в стратегическото позициониране на ФМФИБ."

"С Разпореждане на Министерския съвет от 15.07.2021 г. се утвърди нов устав на ФМФИБ и министърът на финансите беше натоварен да организира комисия за подбор на членове на новия Съвет на директорите. Комисията  включва управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които имат финансово споразумение с Фонда на фондовете. В момента е назначен временен Съвет на директорите на Фонда до провеждането на конкурсната процедура. Тя ще бъде оповестена и комуникирана в медиите и в социалните мрежи", посочват още от финансовото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във