Банкеръ Daily

Финансов дневник

Антимонополната комисия ще проверява новите такси на финансовия надзор

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще извърши оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на новите такси, налагани от Комисията за финансов надзор (КФН) на застрахователните брокери и агенти. Това се разбира от открито от антимонополния орган производство  на 12 юли. 

До самосезирането на КЗК се стигнало заради жалба на Цветан Петров, срещу повишаването на размера на годишната такса за застрахователни брокери.

В жалбата е изложена информация относно увеличението на таксата за застрахователните брокери от 1500 лв. на 5000 лв. и необходимостта от еднократното й заплащане. Посочва се, че ефектът от увеличението ще доведе до затварянето на по-малките застрахователни брокерски фирми, защото таксата е твърде висока за тях. Твърди се също така, че увеличението е в полза на големите брокерски компании. В жалбата си Цветан Петров повдига въпроса за пропорционалността на таксата при застрахователните агенти и защо такава липсва при тази на застрахователните брокери.

Припомняме, че КФН е органът, осъществяващ държавния застрахователен надзор по Кодекса на застраховането. Застрахователните брокери дължат ежегодна такса за осъществяване на общ финансов надзор в размер на 5000 лева.

"Регулации от този вид биха могли да доведат до прекомерни или ненужни ограничения върху конкуренцията на конкретния пазар, което да предизвика и повишаване цените на услугите. В случай на негативно въздействие върху конкурентната среда, това би могло да навреди и на интересите на потребителите на застрахователни услуги, които биха имали по-ограничен избор между застрахователните брокери на пазара.", пише в решението на КЗК.

Що се отнася до таксите, припомняме, че КФН пусна официално съобщение на 17 януари, с което уведоми всички регулирани от нея дружества - застрахователни компании, пенсионни фондове и инвестиционни посредници, че вече има нова Тарифа за надзорните такси, които те ще трябва да й плащат. Тарифата е изготвена съгласно промените в Закона за КФН, които Народното събрание прие в края на миналата година. С тях бе регламентиран моделът за финансовата независимост на комисията, която от началото на 2018-а вече трябва да се издържа от таксите за общ надзор и за конкретни надзорни услуги, а не както бе до 2018-а - за сметка на субсидия от държавния бюджет. Нужно е да уточним, че независимо от промените в закона КФН все пак  фигурира и в разчетите на държавния бюджет за 2018-а. Но предвидената в него сума за регулаторния орган ще се използва само ако някое голямо  дружество (или дружества) по една или друга причина не може да плати своевременно дължимите такси и по този начин да наруши сериозно планираните годишни приходи на КФН. За сметка на това всички такси, които КФН събира от наложени санкции, ще бъдат внасяни в държавната хазна.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във