Банкеръ Daily

Финансов дневник

Антимонополистите проверяват придобиването на дял в ПИБ от ББР

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на „Българска Банка за Развитие” АД да осъществи концентрация чрез придобиване на миноритарен пакет акции от капитала на „Първа Инвестиционна Банка“ АД.

По нотификацията е образувана преписка, става ясно от регистъра на антимонополната комисия. 

Българската банка за развитие придоби малко над 18% дял от Първа инвестиционна банка. За целта капиталът на държавната банка бе увеличен със 140 млн. лева. 

Заедно с нея акции от търговската банка придоби чрез семейна фондация Карел Комарек - собственикът на чешкия хазартен оператор SAZKA, като неговият дял е под 8 на сто.

С официално уведомление до КФН, БФБ и Централния депозитар от 6 юли Първа инвестиционна банка приключи процедурата по увеличението на капитала й - записани и платени са над 38 млн. акции от новата емисия срещу сумата от 195 млн. лева. Парите вече са постъпили в набирателната сметка на ПИБ, открита в Ситибанк Европа, клон България.

Остава единствено увеличението на капитала да получи съответните надзорни одобрения и да бъде записано в Агенцията по вписванията.

Предварителните нагласи са, че КЗК едва ли ще оспори участието на Банката за развитие като акционер в ПИБ, защото подсилването на капиталовия буфер на банката бе последното условия за приемането на страната ни в механизма ERM II и банковия съюз. 

С решение на Еврогрупата и ЕЦБ от 10 юли България официално бе приета и в двете структури. 

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение за установяване на тясно сътрудничество с Българска народна банка след изпълнение на необходимите надзорни и законодателни предпоставки.  Това означава, че От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор на значимите банкови институции в България. Предстои ЕЦБ да извърши оценка, за да определи кои банки отговарят на критериите да бъдат класифицирани като значими институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във