Банкеръ Daily

Финансов дневник

Американската икономика нарасна с 3.1% през първото тримесечие

Темпът на икономически растеж в САЩ остава на силно годишно ниво от 3,1% през първите три месеца на годината, но ревизирание в посока надолу потребителските разходи показват, че инерцията може да бъде трудна за поддържане през второто тримесечие, информира The Wall Street Journal.

Икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal, не очакваха преразглеждане на оценката от 3.1%.

Растежът през първото тримесечие беше много по-висок от отчетените 2.2% през четвъртото тримесечие на миналата година. И все пак, икономистите смятат, че той се забавя през второто тримесечие на 2019 г. Макроикономически съветници прогнозират ръст от 1,9% в периода април-юни. 

Секторите на икономиката, свързани с търговията, производството и жилищата, изглежда се борят с несигурността, свързана отчасти с напрежението в търговията в чужбина. Забавянето на световния растеж и слабата инфлация също замъгляват перспективите за останалата част от годината, което накара Федералния резерв да сигнализира, че може да намали краткосрочните лихвени проценти през следващите месеци, за да даде тласък на икономиката.

Преразгледаните данни, публикувани днес, показаха, че потребителските разходи са се повишили с по-бавни темпове през последното тримесечие от очакваното, докато инвестициите на бизнеса, износът и правителствените разходи са нараснали по-бързо.

Основни моменти

Разходите за потребление, които представляват повече от две трети от икономическата продукция на САЩ, нарастват с 0.9% на годишна база през първото тримесечие, в сравнение с предварителната оценка от 1.3%. Това беше рязко забавяне от четвъртото тримесечие, когато разходите се повишиха с 2.5%.

По-слабите потребителски разходи бяха продиктувани от по-ниските разходи за услуги, отколкото се смяташе преди. Разходите за услуги нарастват с годишен темп от 1%, в сравнение с по-ранна оценка от 2.1%.

Мярката за бизнес инвестиции, фиксирани нежилищни инвестиции, се е повишила с 4.4%, доста над предишното отчитане от 2.3%. Бизнес инвестициите бяха големи миналата година, което сочи, че компаниите реагираха на промените в данъчното законодателство и през четвъртото тримесечие се увеличиха с 5,4%. Малко по-малката печалба в началото на тази година предполага, че ефектът може да избледнее.

Износът се е увеличил с 5,4% спрямо предходната оценка от 4,8%. Вносът, който се изважда от изчислението на БВП, намалява с 1.9%, което е малко по-малко намаление в сравнение с предходната оценка за спад от 2.5%. При търговията все още се наблюдава растеж през първото тримесечие с 0.94-процентни пункта.

Натрупването на частни запаси от земеделски производители остава двигател на растежа през първото тримесечие, като допринася с 0.56 процентни пункта за общия ръст от 3.1%. Това беше малко по-малък принос от очакваното. Високите нива на запаси могат да ограничат бъдещото производство, ако не бъдат изтеглени от търсенето от потребителите и бизнеса.

Разходите за жилищно строителство и подобрения са намалели с 2%, в сравнение с предишното намаление с 3,5%. Категорията е намаляла за пет последователни тримесечия, тъй като високите цени на жилищата и ниските инвентаризации изглежда са предизвикателство за пазара на жилища.

Разходите на всички нива на управление се повишиха с 2.8%, над предварителната оценка от 2.5%.

Докладът от четвъртък също преразгледа прогнозите за корпоративните печалби за тримесечието. Корпоративните печалби след облагане с данъци намаляват с 0.2% през първото тримесечие спрямо предходното тримесечие. Предходната оценка беше за спад от 0,8%. Спадът през първото тримесечие е по-малък, отколкото през четвъртото тримесечие, когато печалбите намаляват с 1.7%.

В сравнение с предходната година печалбите, без оценка на запасите и корекциите на капиталовото потребление, са се повишили с 2,3% през първото тримесечие.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във