Банкеръ Daily

Финансов дневник

Allianz отчете най-високата оперативна печалба в историята си

Allianz Group постигна рекордни резултати в приходите, оперативната печалба и нетната печалба за 2019 г., независимо от продължаващата тенденция към спад на лихвените нива.

Ръстът на вътрешните приходи, коригиран спрямо валутните и консолидационните ефекти, възлиза на 5,9%, като положителен принос за този ръст имат всички бизнес сегменти. Общите приходи нарастват с 7.6% до 142.4 млрд. евро (при 132.3 млрд. през 2018 г.) , а оперативната печалба отчете ръст от 3 на сто до 11.9 млрд. евро и е в горната граница на обявените от групата цели (11 до 12 млрд. евро).

От финансовата институция съобщават, че ръстът на оперативната печалба е продиктуван най-вече от бизнес сегментите животозастраховане и здравно застраховане, високия инвестиционен марж, положителната еднократна печалба в Съединените щати и увеличените обеми на бизнеса. Управлението на активи на трети стани също отчете сериозен ръст на оперативната печалба, благодарение на повишаване на средните нива и положителните ефекти от преводи на чужди валути.

Нетните приходи, подлежащи на разпределение към акционерите са нараснали с 6.1% до 7.9 млрд. евро, което се дължи най-вече на нараснала оперативна печалба, на по-добро представяне на неоперативните резултати, както и на по-ниска данъчна ставка.

Базовият приход на акция (EPS) е нараснал с 8.4% през 2019 до рекордните 18.90 евро. Възвръщаемостта на собствения капитал (RoE) достигна 13.6%, като това са най-високите нива за последните десет години. Данните показват още, че коефициентът за платежоспособност по Solvеncy II е спаднал до 212% в края на 2019 г., в сравнение с 229 на сто в края на 2018 г. Управителният съвет ще предложи дивидент от 9.60 евро на акция за 2019 г. Tова е с 6.7% по-висок дивидент от миналогодишния и девето поредно покачване.

"2019 г. беше още една успешна година с рекордни резултати за Allianz Group. Този резултат е отражение на доверието на нашите клиенти и акционери и отдадеността на нашите служители. Allianz извървя важни стратегически стъпки през 2019 г., като придобиванията, които направихме в Бразилия и Обединеното кралство и основаването на първия застрахователен холдинг в Китай с изцяло чуждестранен капитал. Ние също така допринасяме за обществото: като инициатори на новосъздадения Asset Owner Alliance, под егидата на ООН ние поехме ангажимент да трансформираме нашето инвестиционно портфолио до нулеви емисии до 2050”, сподели Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE.

Facebook logo
Бъдете с нас и във