Банкеръ Daily

Финансов дневник

Allianz Group с печалба от 3 млрд. евро за третото тримесечие на 2019 г.

Allianz обяви резултатите си за първите девет месеца и за третото тримесечие на 2019 година. Отчетената печалба достига 3 млрд. евро, а прогнозата за годишната оперативна печалба ще е над средната граница на поставените цели.

Allianz Group затваря още едно успешно тримесечие със силно бизнес представяне. Динамичното движение на печалбата и доходността във всички бизнес направления са доказателство за успешното изпълнение на стратегията на Allianz и подкрепят годишната прогноза. Нарастването на вътрешната печалба е 6.4% като положителен принос към този растеж имат всички бизнес сегменти и най-вече животозастраховането и здравното застраховане. Общата печалба нараства с 8.1% до 33.4 млрд. евро (в сравнение с 30.9 млрд. през 2018 г.). Оперативната печалба достига 3 млрд. евро. Нетните приходи, подлежащи на разпределение към акционерите й бележат слабо нарастване от 0.6% до 1.9 млрд. евро в сравнение с третото тримесечие на 2018.

Базовият приход на акция e нараснал с 2.7% до 4.68 евро за третото тримесечие на 2019. Годишната възвръщаемост на собствения капитал e 14.1% (13.2% за цялата 2018 г.). Коефициентът за платежоспособност по Solvеncy II e намалял до 202% за третото тримесечие на 2019 в сравнение с 213% в края на третото тримесечие на 2018 година.

През първите 9 месеца на 2019 година, оперативната печалба на дружеството е нараснала с 4.2% до 9.1 млрд. евро, основно в следствие на еднократен ефект при животозастраховането и здравното застраховане в САЩ. Нетният приход, подлежащ на разпределение към акционерите, е нараснал до 6.1 млрд. евро. Това се дължи основно на увеличението на оперативната печалба, което компенсира нормализирането на разпределението към акционерите с неконтролиращо участие. На 30 юли 2019 г, Allianz приключи своята програма за обратно изкупуване с обем от 1.5 млрд. евро или 7.3 милиона акции.

“Allianz отново отчита добри резултати в предизвикателни времена. Гордеем се с доверието на клиентите в нашите продукти и в нашия бранд”, каза Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE.

Facebook logo
Бъдете с нас и във