Банкеръ Daily

Финансов дневник

Allianz Group с 3.5 млрд. евро оперативна печалба за второто тримесечие

Общите приходи на Allianz Group през второто тримесечие на тази година се увеличиха с  8.2% на годишна база до 37.1 милиарда евро. Ръстът се дължи основно на представянето на общото застраховане и увеличението на обемите, както и положителния ценови ефект, отбелязват от компанията. Животозастраховането и управлението на активи също допринасят за положителните резултати. В резултат, оперативната печалба на Групата отбеляза ръст от 5.3% и достигна 3.5 милиарда евро, а нетната печалба е 1.7 милиарда евро.

Allianz постигна още едно тримесечие на стабилни финансови резултати. „Нашата оперативна печалба и съотношението на платежоспособност на Групата се оказаха устойчиви на непостоянната и значително по-слаба икономическа среда. Групата ни е добре позиционирана, за да се справи с въздействието на високата инфлация и икономическия натиск, който се усеща особено в Европа. Allianz ще продължи да използва своята стабилност в полза на нашите клиенти и акционери“, коментира Оливер Бете, Главен изпълнителен директор на Allianz SE. 

Оперативната печалба и съотношението на платежоспособност на Групата се оказаха устойчиви на непостоянната и значително по-слаба икономическа среда.

В тази ситуация общите приходи за периода от дейности в общото застраховане достигат 16.2%  ръст, увеличавайки се на 16.2 милиарда евро. В същото време оперативната печалба на Allianz от този бизнес сегмент скоча с 21.1% на 1.6 милиарда евро. Оперативната печалба от животозастраховането достигна 1.1 милиарда евро, докато оперативните приходи от управлението на активи са се увеличили с 0.8% на 2 милиарда евро.    

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във