Банкеръ Daily

Финансов дневник

Александър Проценко влезе в управлението на ПОД "Алианц България"

Александър Проценко

Комисията за финансов надзор одобри Александър Викторович Проценко за член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД, съобщиха от регулатора. Той е и председател на Управителния съвет, Владислав Русев е заместник-председател и главен изпълнителен директор, а Страхил Видинов - изпълнителен директор. София Христова е председател на Надзорния съвет, който има общо седем члена.

Александър Проценко е член на съвета на директорите на "Алианц България" и председател на Изпълнителния комитет на компанията майка.

Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД е част от семейството на "Алианц Груп" - първата финансова група у нас, която извършва комплексно
застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг. ПОК "Алианц БългарияИ предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година.

Към края на 2018 година, балансовите активи на управляваните от ПОД "Алианц България" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване са на стойност над 3.05 млрд. лева. По този критерий, дружеството има дял от 22.77% в България. Броят на осигурените лица в управляваните от ПОД "Алианц България" АД фондове надхвърли 1.024 милиона в края на декември миналата година.

Към декември 2018 година от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Алианц България" АД, с най-висок пазарен дял от всички доброволни пенсионни фондове в България е Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" - 34.27% от всички осигурени и 45.32% от нетните активи на  доброволните пенсионни фондове.

ПОД "Алианц България" завърши 2017-а с печалба след данъчно облагане в размер на 15 697 181.56 лева. Сумата от 15 650 000 лв. от нея се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството или по 3.13 лв. на акция. Остатъкът, в размер на 47 181.56 лв., е отнесен като неразпределена печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във