Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на инвестиционните фондове "удариха" 3 млрд. лева

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България се увеличиха за година с 27.4% (653.4 млн. лв.), достигайки 3.038 млрд. лева. Това сочат данните на Българската народна банка към март 2017-а. Спрямо края на 2016 г. увеличението е с 6.5% или 186.5 млн. лева.

Като процент от БВП общият размер на активите на инвестиционните фондове към март 2017 г. е 3.2%, при 2.6% от БВП към година по-рано и 3.1% към края на последното тримесечие на 2016 година.

За периода активите на местните инвестиционни фондове нарастват с 313.5 млн. лв. (39.2%) до 1.113 млрд. лв. в края на март 2017 година.

Към края на първото тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 148 млн. лева (52%) до 432.7 млн. лв., а тези на  балансираните фондове се увеличават с с 61.1 млн. лева (38.8%) до 218.5 млн. лева. Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават за година със 104.2 млн. лева (29.2%) до 460.2 млн. лева.

Централната банка отчита още, че активите на тези фондове имат най-висок относителен дял - 41.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 44.5% в края намарт 2016-а. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.9% от общата сума на  активите към март 2017 г.  при относителен дял от 35.6% година по-рано.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 135.8 млн. лв. (51.4%) до 400.2 млн. лв., депозитите нарастват със 79 млн. лв. (37.5%) до 289.7 млн. лв., а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 52.8 млн. лв. (23.8%) до 274.5 млн. лева.

А привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1.925 млрд. лева. Спрямо същия период на миналата година те растат с 339.9 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във