Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на инвестиционните фондове надхвърлиха рекордните 3.6 млрд. лева

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в страната стават все повече, сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ) към март 2018-а. Според Централната банка в края на третия месец на годината те са достигнали 3.659 млрд. лв., на годишна база това представлява увеличение с 621.7 млн. лв. (20.5%), а на тримесечна с  86.9 млн. лева. Този резултат е своеобразен рекорд за инвестиционните фондове, какъвто БНБ не е отчитала до този момент. 

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 3.5%, при 3.1% година по-рано и 3.6% към края на четвърто тримесечие на измината година.

Статистиката отчита, че активите на

местните инвестиционни фондове

достигат 1.346 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2017-а те се увеличават с 233.1 млн. лв. (20.9%). В сравнение с декември 2017 г. нарастването е с 27.1 млн. лв. (2.1%).

Към края на първо тримесечие на 2018 г. активите на

фондовете, инвестиращи в акции,

се повишават със 111.3 млн. лв. (25.7%) до 544 млн. лв. при 432.7 млн. лв. към март 2017-а, а тези на балансираните фондове се увеличават с 61 млн. лв. (27.9%) до 279.5 млн. лв. при 218.5 млн. лв. година по-рано.

Спрямо края на изминалата година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 12.3 млн. лв. (2.3%), а на балансираните фондове - с 13.3 млн. лв. (5%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации пък, се увеличават с 60.6 млн. лева (13.2%) до 520.9 млн. лева към март 2018 г. при 460.2 млн. лева към края на март 2017 г. В сравнение с декември 2017-а активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 1.5 млн. лв. (0.3%).

Към края на март 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял - 40.4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38.9% към март 2017 г. и 40.3% към декември. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 38.7% от общата сума на активите към март 2018 г. при относителен дял от 41.3% към март 2017 г. и 39.4% към декември.

 

Към края на март 2018 г. привлечените от резиденти средства в

чуждестранните инвестиционни фондове

са 2.313 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2017 г., те нарастват с 388.5 млн. лева (20.2%). В сравнение с края на миналата година размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 59.8 млн. лева (2.7%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във