Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на банковата ни система са над 140,5 млрд. лв. в края на март

През първото тримесечие на тази година активите на банковата ни  система нараснаха с 5.1 млрд. лв. (3.8%) до 140.5 млрд. лв. в края на март. Това четем в редовния бюлетин "Банките в България" на Българска народна банка.

Основен принос за това имаше увеличението на кредитите и авансите. През периода в структурата на баланса нарастване отбелязаха и най-ликвидните активи в „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ в резултат на увеличението при другите депозити на виждане и паричните салда в централни банки. На тримесечна база намаляха паричните наличности и дълговите ценни книжа.

Спрямо края на декември 2021 г. размерът на брутните кредити и аванси нарасна с 5.5 млрд. лв. (6.7%) до 87.8 млрд. лева, отчете БНБ.
Вземанията от кредитни институции на тримесечна база се увеличиха  с 2.7 млрд. лв. (41.9%) до 9.2 млрд. лв. в края на март. Брутният кредитен портфейл 3 на банковата система нарасна през периода с 2.8 млрд. лв. (3.7%) до 78.6 млрд. лв. Основен принос за това имаше увеличението на кредитите за нефинансови предприятия (с 1.8 млрд. лв., 4.6%).

Нарастване се наблюдаваше и при вземанията от домакинства (с 905 млн. лв., 3.1%) и от други финансови предприятия (със 100 млн. лв., 1.9%), докато тези от сектор „държавно управление“ намаляха (с 15 млн. лв., 1.6%).
Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в левове намаля до 61.3% в края на март за сметка на нарастване на този в евро до 35.6% (при съответно 63.0% и 33.6% в края на декември 2021 г.). Делът на кредитите и авансите в други валути намаля до 3% (при 3.4% в края на декември 2021 г.)

В пасива на баланса депозитите нараснаха с по-висок темп от отчетения през четвъртото тримесечие на миналата година.
Петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) в края на март формираха 66.8% от активите на банковата система, а по-малко значимите – 30.1% (при съответно 66.6% и 30.4% в края на декември 2021 г.).

Депозитите в банковата система през първото тримесечие се увеличиха с 4.3 млрд. лв. (3.7%) до 119.7 млрд. лева. Определящ беше растежът на депозитите на нефинансови предприятия (с 2.3 млрд. лв., 6.6%). Нараснаха и депозитите на други финансови предприятия (със 714 млн. лв., 18.3%), на домакинства (с 664 млн. лв., 1.0%), както и тези на кредитни институции (с 349 млн. лв., 5.7%) и на сектор „държавно управление“ (с 294 млн. лв., 9.7%).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във