Банкеръ Daily

Ако гониш власт, не крий мерака си от банката си

Ако гониш власт, не крий мерака си от банката

Финансовите институции „разследват” свои клиенти и блокират сметки, ако откажеш отговори на „лексикона" им

S 250 d7ef49a8 2c4f 4aae bc5e b5c5178bb929

„За втора поредна година фирмата ми е обект на детайлно проучване от страна на обслужващата банка. През 2020-а попълвахме до откат анкети и таблици, сега ни искат същата информация. Искат от нас да си кажем и майчиното мляко – имаме ли мераци към властта и политиката, контакти с офшорки или съмнителни контрагенти, изненадващи финансови резултати – независимо от тренда... На „разпити” подлежат президентът на фирмата, управителят и главният счетоводител. А сме най-обикновено дружество, което се занимава с търговия на хранителни стоки. Добре че тази година всичко това става и по пощата с електронен подпис, миналата ни караха да провеждаме анкетата „очи в очи”."

Това ни писа наш редовен читател.

„БАНКЕРЪ” се „сезира” и направи проверка в банката на търговеца по подадения от него сигнал.

„За определени фирми се налага всяка година да се прави проучване и това може да продължи неясно колко време”, обясни служителка в банката, която отговаря за „разследванията”. На наш въпрос всички фирми ли са подложени на „анкетиране” тя отговори, че става дума за определен контингент. Попитахме по какви критерии. Тя ни отговори, че не знае, защото разпорежданията идват „отгоре”. На хората от нейното ниво е заповядано само да изпълняват.

Не стана ясно какво значи отгоре. ДАНС ли се има предвид, някакъд друг орган ли или по определени критерии електронната система на самата банка "изплюва" контингент от фирми, на които не може  да се има пълно доверие.

Оказа се, че 

в нито една банка не били длъжни да обясняват защо 

дадена фирма трябва да бъде „преслушвана” всяка година. Нищо че хората, работещи в компанията могат да си помислят каквото искат. 

Незнанието на закона не оправдава незнаещия, както са казали римляните, но последното „издание” на „МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА” е в сила от 31.03.2018 година. Мерките са следствие от действието на международни директиви във връзка със Закона срещу изпирането на мръсни пари - ЗИМП. Основен постулат е, че всяко юридическо лице се обвързва с всички физически лица, имащи отношение със собствеността и/или управлението. 

Политически обвързаните лица се класифицират като рискови 

според закона, а банките са заплашени с високи санкции при неспазване на разпоредбите. Така че банката действа съгласно законовите изисквания, тя няма алтернатива.

Най-вероятно служителите са установили, че нямате попълнена декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП, т.е. дали сте лице, заемащо т.нар. “Висша държавна длъжност”. Този вид декларация се изисква от всяка банка при установяване на взаимоотношения. 

В декларацията подробно са изброени същите длъжности. Такива са например, членовете на управителните органи на политическите партии. Подобни лица се гледат от банките в България с по-висок риск за изпиране на пари, което според вътрешните правила на банките най-често означава простичко, че ще следят дейността ви с повишено внимание.

Колкото до блокирането на сметки – това се прави от всички банки, показа проверка на „БАНКЕРЪ”. Някои трезори дори използват блокирането на сметка като жълт картон, след което закриват сметките.

„Периодичната актуализация на данните на клиенти се изисква според европейското и националното законодателство от финасовите институции - свързано е със законодателни мерки срещу прането на пари”, поясни прад "БАНКЕРЪ" банкова служителка от „разузнаването”.  Банките получиха тези нови задължения по закон да правят т.нар. “комплексни проверки”. За лица, които според местното и европейското законодателство се определят като PEPs например (в българския закон са наречени „видни политически личности”) проверките трябва да са разширени. „Колегите непрекъснато работят по подобряването на процеса, за да минимизираме неудобството за клиентите”, добави тя.

 


Извадки от „лексикона”


 ДЕКЛАРИРАМ:

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

 - държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри и помощник-министри;

 - членове на парламенти или на други законодателни органи;

 - членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други вис органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен изключителни обстоятелства:

 - членове на Сметна палата;

 - членове на управителни органи на централни банки;

 - посланици и управляващи дипломатически мисии;

 - с висши офицери от въоръжените сили;

 - членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;

 - кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на район, председатели на общински съвети;

 - членове на управителните органи на политически партии;

 - ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове управителни или надзорни органи в международни организации.

 

 


ДАНС информира


МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (в сила от 31.03.2018 г.)

 Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари:

1. комплексна проверка на клиентите;

 2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;

 3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;

 4. оценка на риска от изпиране на пари;

 5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

 6. разкриване на друга информация за целите на този закон;

 7. контрол върху дейността на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП;

 8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

 Мерки срещу финансирането на тероризма:

1. блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

 2. забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във