Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБЩИНСКА БАНКА ЗАРОВИХА ТОМАХАВКИТЕ

Акционерите на Общинска банка отново - за трети пореден път тази година, ще се съберат на общо събрание. То е насрочено за 25 ноември 2005 г., но за разлика от предишните две, на него не се очакват скандални промени в надзорния съвет. Все пак за промени в устава ще стане дума, но те няма да засягат парливата тема - с какъв процент от акциите ще се вземат решенията на общото събрание. Старите претенции на Софийския общински съвет това да става с 67% от гласовете (колкото притежава СОС), а не със 75%, като че ли са позабравени. Това искане бе поставено на дневен ред още в началото на 2005 г., когато стана ясно, че общинските фирми Водоснабдяване и канализация, Пътища и строежи и Софинвест са продали акциите си в банката (26.4% от капитала й) на частните дружества Софийски аптеки, Софстрой, БКС-Средец и СМФ-Монтаж и инсталации на системи. След тази сделка участието на СОС, на останалите общини в страната и на общинските фирми падна под 75% от капитала на банката. Това лиши общинарите от възможността самостоятелно да вземат решения за съдбата на банката и ги постави в зависимост от волята на частните акционери.
СОС на два пъти се опита да прокара нужната от него промяна в устава - първо на общото събрание на банката на 15 април, а след това и на събранието на 27 юни, когато стана ясно, че Софстрой, Софийски аптеки, БКС - Средец и СМФ - Монтаж и инсталации на системи междувременно са препродали акциите си на 11 частни дружества от енергийния сектор. Това са контролираните от Христо Ковачки фирми Брикел, Атоменергостройпрогрес, Атоменергоремонт, мина Черно море Бургас, мина Станянци, Мина Балкан 2000, Минна компания, Интеркомерс груп +, МАХ 2003, Топлофикация Габрово и Топлофикация Велико Търново. Естествено частните акционери не пожелаха да се откажат от контрола върху банката, който им предоставя сегашният устав, и отклониха исканията за промени в него.
На предстоящото общо събрание - на 25 ноември, този въпрос за гласовете няма да бъде поставен. Явно общинските и частните собственици на банката успяват да съгласуват интересите си и да изгладят противоречията помежду си.
За сметка на това ще бъдат гласувани изменения, които ще приведат устава на Общинска банка в съответствие с изискванията на Закона за банките и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Акционерите ще вземат решение за промяна на акциите на банката от налични в безналични, както ги задължават приетите през март 2005 г. промени в Закона за банките. Уставът й ще бъде допълнен с текстове, според които кредитната институция ще може да предлага консултантски услуги по сливания и поглъщания на дружества и по финансови анализи на фирми и на отделни портфейли от ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във