Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АКЦИОНЕРИТЕ НА ХЕБРОСБАНК ПРОМЕНИХА УСТАВА Й

Козметични корекции в устава на ХЕБРОСБАНК гласува общото събрание на акционерите й, проведено на 20 септември. Промените се налагат, за да може уставът да бъде напълно хармонизиран с финансовото законодателство в нашата страна и по-конкретно със Закона за публичното предлагане на ценните книжа. В съответствие с неговите изисквания общото събрание на ХЕБРОСБАНК, 98% от капитала на която са собственост на Банк Аустрия, е взело решение акциите на българската кредитна институция да бъдат заменени от поименни в безналични.Взето е и решение за началник на службата на вътрешния контрол на банката да бъде назначен Христо Кюсев. Събранието е било чисто процедурно събитие, наложено най-вече от промените в българското законодателство. Дебати по точките от дневния ред не е имало и приемането им е отнело десетина минути.

Facebook logo
Бъдете с нас и във