Банкеръ Daily

Финансов дневник

АИКБ: Новият държавен заем не трябва да се ползва за предизборни социални плащания

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи своите препоръки към Бюджет 2021. 

Работодателската организация очаква, че най-мрачните прогнози за срив на БВП в диапазона минус 7.1% –  минус 8,5% няма да се сбъднат. АИКБ прогнозира свиване на икономиката от – 3,5% до – 5,5%. Въпреки това бизнесът отчита, че икономиката ни няма да се възстанови бързо и по-скоро БВП през 2021 г. също ще е под нивото на 2019 година.

"Очакваме тези реалности да са отчетени в проекто-бюджет 2021 поне със същата тежест, като предизборната ситуация", заявяват от асоциацията. 

АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта и доходите в българската икономика, което да е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи водещи до нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на работни места и съкращаването на наети.

Също така асоциацията се обявява против увеличаването на минималната работна заплата  за страната в период на криза и ръст на безработицата. Според АИКБ административно увеличение на МРЗ, класовете, МОД и неадекватната на икономиката и производителността на труда политика по доходите като цяло водят до „посивяване“ на трудовите правоотношения, намаляване на заетостта и невъзможност за допълнително нарастване на БВП.

Бизнес обединението настоява за прекратяване на неправомерната държавна помощ, която се дава на „Ей и Ес – 3С Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″, известни като "американските централи", както и за всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката, включително към държавни мини и топлоцентрали.

Освен това АИКБ би подкрепила ръст на средствата за наука и култура, като очаква те да бъдат разходвани ефективно и ефикасно.

Асоциацията настоява за запазване на сегашната данъчна система и  препоръчва в разходната част на Бюджет 2021 да бъдат предвидени капиталови разходи, които осигурят завършването на започнати в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса.

"АИКБ апелира за ефективно управление на държавния дълг. Емитирането на нов държавен дълг, макар и формално аргументирано с тезата за покриване на дефицити, реално трябва да е съобразено с възможностите на българската икономика при ясно заявен приоритет – финансиране на мерки и инвестиции, които ще повишат конкурентоспособността и противодействат на икономическата криза, а не за предизборни социални плащания и помощи", се казва още в препоръките на бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във