Банкеръ Daily

Финансов дневник

Агенция "Митници" отчете приходи от 8.255 млрд. лв.

Общите приходи на Агенция „Митници" през 2016 г. са надхвърлили предварително заложената цел с 3.5%, става ясно от годишния доклад на Агенцията, публикуван на интернет страницата й.

От ДДС, акцизи, мита и глоби са събрани общо 8.255 млрд. лв., при заложени 8 млрд. лв. в държавния бюджет за изминалата година.

Най-голямата част от постъпленията в бюджета са от акцизи. Сумата достига 4.8 млрд. лева.1.7 млн. лв. са сумите, погасени с ваучери, представени от земеделските производители за зареждане на горива, и 70.9 млн. лева е размерът на акциза, преведен на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), във връзка с прилагането на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство".

За втора поредна година Агенция „Митници" не успява да постигне ръст при приходите от ДДС при внос. През 2016 г. са събрани 3.3 млрд. лв., което е с около 100 млн. лв. по-малко спрямо 2015 година. Най-голям спад (18.2%) на цените при внос на стоки пораждащ ДДС, се наблюдава при горивата и смазочните материали, като това е и основният фактор, който определя намаляването на приходите от ДДС при внос (3.1%) през 2016 г. спрямо 2015 г., пише в годишния доклад.

През изминалата година спад в цените се регистрира и при стоките от групата на промишлените доставки с 9.8%, потребителски стоки - с 1.7% и транспортно оборудване - с 0.7%. При инвестиционните стоки цените при внос се запазват, а при храните и напитките нарастват с 1.2%. В количествено изражение вносът нараства средно с 2.1% на годишна база. По групи стоки, физическите обеми бележат ръст при енергийните продукти с 2.8%, промишлените доставки - с 5.6%, храните и напитките - с 8.2%, инвестиционните стоки - с 8.9%, транспортното оборудване - с 12.2% и потребителските стоки - с 16.2%.

В областта на митническото разузнаване и разследване бе повишена ефективността на контролните действия, като за периода бяха задържани, иззети и обезпечени стоки с оценена пряка щета за бюджета близо 21 млн. лева, както и валута и благородни метали на стойност над 5 млн. лева. Проактивните действия в областта на борбата с контрабандата на цигари бяха верифицирани и от независимото изследване на инициативата „Срещу незаконната търговия", което отчете, че само за година делът на потребяваните в страната нелегални цигари е намалял с 5.3 процентни пункта от 13.4%  през второто тримесечие на 2015 г. до 8.1% през същото тримесечие на 2016 г.

През изминалата година Агенция „Митници" е задържала над 43.9 млн. къса нелегални цигари, което е с 47.0% повече в сравнение с предходния период. Агенция „Митници" реализира сериозни задържания на нелегален тютюн за пушене, като за 2016 г. отбелязваме ръст на количествата с 80.0% до 51 722 кг. Този резултат отразява усилията на митническата администрация за ограничаване на нелегалната търговия в една сравнително нова ниша, появила се в отговор на нарастващите цени на тютюневите изделия. 440 000 л са енергийните и над 289 000 л са алкохолните продукти, за които е установено нарушение на акцизното законодателство.

Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от Агенция „Митници" през 2016 г. възлиза на над 3 721.655 кг в 99 случая. Наблюдава се нарастване спрямо предходната година, както при задържаните количества (три пъти), така и при броя на случаите ( с 10%).

Изминалата година бележи ръст от 40% и при заловените количества хероин (360 кг в 18 случая).

През изминалата година марихуаната беше най-често задържания вид наркотик на границите на страната. Митническите служители предотвратиха 21 опита за нелегален трафик и задържаха общо 636 701 кг марихуана. Това количество е със 17% по-голямо в сравнение със задържаното през 2015 г.

През 2016 г. митническите служители задържаха 57 986 кг кокаин в 15 случая. Нов момент са залавянията на значителни за страната ни количества кокаин, превозвани с товарен сухопътен транспорт от Западна Европа през или за България. Пример за това са задържаните от митническите органи количества на вход в страната на МП Калотина (23 кг) и ГКПП Кулата (26 кг).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във