Банкеръ Daily

Финансов дневник

Агенция "Фич" очаква най-рано през 2023 г. България да въведе еврото

Въвеждането на еврото в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) би било положително за тяхната суверенна кредитоспособност. Това казва рейтинговата агенция "Фич" в свой доклад. В него се уточнява, че достъпът до статута на резервна валутав еврозоната и вероятното намаляване на дълга в публичния сектор, деноминиран в чуждестранна валута, биха имали пряко положително въздействие върху суверенния рейтинг на страните. 

България официално стартира процеса по присъединяване към механизма ERM II ("чакалнята на еврозоната" - бел. ред ) през юли 2018 г. и решение дали може да се присъедини се очаква до края на 2019 година. Хърватия последва България, изпращайки писмо за присъединяване към ERM II в началото на юли 2019 г.

"Фич" смята, че най-ранната дата за въвеждането на еврото у нас е януари 2023 г., а в Хърватия - година по-късно, но ако се приеме, че двете страни ще покрият изисквания за членство в ERM II, а след това и по-широките критерии за конвергенция.

Според рейтинговата агенция основните ползи за евро включват: достъп до статут на резервна валута, който елиминира риска от самостоятелно действие при валутни кризи. Също така членството в еврозоната подпомага чуждестранното търсене на вътрешни финансови активи и допринася за гъвкавост на фискалните и външните финанси. Намалява се кредитният риск, а и се получава достъп до надеждната рамка на ЕЦБ за парична политика и средства за ликвидност за банките. Агенцията отчита и по-ниски транзакционни разходи и увеличени търговски и капиталови потоци с останалата част от еврозоната, както и допълнителни възможности за външно финансиране за страни в беда.

Основните недостатъци пък са загубата на гъвкавост на паричната политика и гъвкавостта на валутната политика. Има макро и финансови рискове от прекомерния приток на капитал, включително потенциален скок на цените на кредитите. Забелязва се потенциал за силен дефлационен натиск. Тежест се явява и потенциалното задължение на членките на еврозоната да предоставят на финансова подкрепа на други държави от валутния съюз в случай на кризи и необходимост от спасителни програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във