Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АДВОКАТИТЕ НА БНП-ПАРИБА КОНСУЛТИРАЛИ И ГАД ЗЕЕВИ

Министър Милко Ковачев обеща в началото на август, че до седмица ще бъде подписан консултантският договор с БНП-Париба за приватизацията на седемте електроразпределителни дружества. Августовските седмици се изтърколиха една след друга, но до договор така и не се стигна. Текстовете на споразумението с консултанта са одобрени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), получили са благословията и на шефовете в енергийното министерство, които представляват българската страна в договора. Възраженията са от приватизационната агенция. И те не са толкова срещу познатата у нас БНП-Париба, колкото срещу подбрания от нея екип. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, освен специалисти по рискови инвестиции в него влизат и юристи и технически експерти с опит в производството и дистрибуцията на електроенергия. При две от привлечените фирми е възможен потенциален конфликт на интереси с ведомството на Апостол Апостолов. Става въпрос за Делойт и Туш и Нортън роуз. Адвокатите от Нортън роуз са консултирали Зееви холдинг и израелската фирма Аркия при подписването на договора за авиокомпания Балкан. През 2001 г. Гад Зееви заведе иск срещу страната ни в Международния арбитражен съд в Париж за 250 млн. щ. долара с аргументите, че тя не е изпълнила ангажиментите си по приватизационната сделка. Ход на делото не е даден, защото Зееви не е внесъл необходимите такси. Неговите интереси в Париж обаче се защитават от юристи на Нортън роуз. И ако делото в Париж тръгне, тези юристи ще се изправят срещу Агенцията за приватизация, която ще представлява българската страна в арбитражния процес.В Парижкия арбитражен съд Нортън роуз е противник на Агенцията за приватизация и по друго дело, заведено от Артур Андерсен, по повод на консултантската й дейност при продажбата на Нефтохим, Петрол, Неохим и Свилоза. Искът бе за 9 млн. щ. долара. Независимо че още през юни Арбитражният съд се произнесе в полза на България, най-вероятно Артур Андерсен ще преоформи и поднови иска, твърдят запознати. Официално решение на приватизационното ведомство по консултантския договор с БНП-Париба все още няма. Надзорниците му дори и не са запознати с готовия вече договор, след като той им бил представен едва в средата на тази седмица. Липсва обаче анализ на потенциалния конфликт на интереси, не са проиграни и вероятните опасности при бъдещи международни арбитражни процеси. Що се отнася до енергийното министерство, негови експерти изключват каквато и да е възможност за евентуален сблъсък на интереси между консултиращите адвокати и АП, дори и да се даде ход на делата в Париж. Позицията им се основава на факта, че при консултантския договор за електроразпределенията адвокатите от двете фирми няма да имат достъп да каквато и да е конфиденциална информация на Агенцията за приватизация, която би могла да бъде използвана при евентуален процес във френската столица.Впрочем Делойт и Туш и Нортън роуз работят съвместно почти при всичките си проекти в България, независимо от това кой е титуляр по съответния договор. Двете фирми са консултирали българското правителство при преговорите с Ентърджи за Марица-изток 1, с Ей Си Ай за Марица-изток 3, както и с германската фирма Рейнбраун за приватизацията на мини Марица-изток. Любопитна подробност е, че консултантските хонорари и по трите проекта (общо около 2 млн. щ. долара) са финансирани от ЕБВР.Сумата, която ще получи БНП-Париба по договора за приватизация на електроразпределенията в размер на 950 хил. евро, също е от ЕБВР. Централата й в Лондон одобри и избора на банката при двуетапния конкурс за консултант, приключил в средата на юли. Комплексната оценка пък бе извършена от трима експерти на Агенцията за приватизация и от трима представители на енергийното министерство. Основната тежест за класирането е имала техническата част на офертата, която е формирала 80% от общата оценка. А юридическата част от тази оферта е разработена именно от двете фирми, срещу които възразяват от приватизационното ведомство. За чисто техническите предложения БНП-Париба е привлякла ирландската И Ес Би Ай (ESBI) и американската Ен И Ер Ей (NERA). Ирландците са добре познати у нас, след като през 2000 г. спечелиха конкурс по ФАР за проекта Предприватизационна помощ за усъвършенстване на управлението в електроразпределителните предприятия. И ако има чуждестранни експерти, които да познават българските електроразпределителни дружества, това са точно хората на И Ес Би Ай, подчертават от Министерството на енергетиката. От две години те работят по осем теми - планиране и поддръжка на електроразпределителните мрежи, инвестиции и разходи в дружествата, намаление на търговските загуби и измерване, управление на човешките ресурси, както и планиране и финансов бюджет.Американската Ен И Ер Ей (NERA) също добре познава българската енергетика. Тя работи у нас от 1990 г. главно в областта на макропрогнози и анализи за преструктуриране на отрасъла.В екипа на БНП-Париба е включена и българска юридическа кантора. Привлечени са и 28 наши експерти по договори като физически лица. В енергийното ведомство са убедени, че консултантският екип е много добре подбран и можем да очакваме добри резултати от продажбата на електроразпределителните дружества.След поредица от публикации във в. БАНКЕРЪ очакванията за сумата, която можем да получим при тази приватизационна сделка, започнаха да растат. Допреди месец министър Ковачев говореше за 350 млн. щ. долара. Сега енергийният шеф спряга цена от 800 млн. щ. долара. Главният ценовик на ведомството Иванка Диловска пък визира възможни приходи от 100 щ. долара на абонат (сиреч около 450 млн. щ. долара за 4.5-те милиона абонати на седемте продавани дружества).Преди да се стигне до същинската сделка обаче, трябва да бъде подписан консултантският договор с БНП-Париба. Ако това стане в началото на септември, до средата на декември е необходимо банката да представи стратегия за приватизацията, след това да подготви информационни меморандуми за всяко от седемте предприятия и доклад по оценката им. Отделно трябва да са готови информационните зали и всички документи за предварителния финансово-икономически анализ на кандидатите (т. нар. дю дилиджънс). Следващата задача на консултанта е изработването на самия договор за продажба. Последният етап включва разработка на стратегията за следприватизационен контрол.За всичко това екипът на БНП-Париба ще получи от ЕБВР предварително договорения хонорар от 950 млн. евро, като плащанията ще са обвързани с получаването на междинни доклади за извършената работа по отделните етапи.Допълнително в консултантския договор е включена премия за успех (т.нар. success fee), чийто размер при такива големи сделки обикновено е между 0.5 и 1.5 на сто от постигната крайна цена. Тя до голяма степен зависи от консултанта, чието основно задължение е да намери и привлече най-подходящите инвеститори - тези, които ще предложат най-много пари и най-добри програми за бъдещото развитие на електроразпределителните дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във