Банкеръ Daily

Финансов дневник

АДФИ влезе в екоминистерството заради 10 млн. лв. дефицит

Асен Личев

Агенцията за държавна финансова инспекция започва проверка в Министерството на околната среда и водите. Причината е установен от служебния кабинет дефицит в размер на близо 10 млн. лв. по бюджета на екоминистерството. 

От екипа на служебния министър Асен Личев уточняват, че дефицитът е в резултат на 8.5 млн. лв. просрочени задължения, станали недопустими по проект финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, както и от 2.1 млн. лв. заради сключен договор с неосигурено финансиране от страна на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

При встъпването си в МОСВ Асен Личев съобщи, че одобреният бюджет на МОСВ е в размер на 64,5 млн. лева, но се е образувал дефицит от 10 млн. лв. дефицит. Другият финансов източник, на който Личев е разчитал, било Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - с бюджет от 70 млн. лв., но го заварил с дефицит от 24 млн. лева.

"Не са изпълнени ангажименти на държавата по две наказателни процедури, инициирани от ЕК. Едната е за неизпълнение на България за закриване и рекултивация на депа с неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията. Другата е, че не са обявени защитени зони за местообитания", каза още той. 

„По първоначалния анализ в ПУДООС само през април от УС са одобрени проекти за 82 млн. лв., а наличният разходен таван за 2021 г. е 70 млн. лв. Предприятието има сключени договори за общо 111 млн. лв., от които предстоят плащания за 62 млн. лв. Разходите, които са извършени от началото на годината, са 24 млн. лв. и в рамките на одобрения разходен таван до края на годината ПУДООС разполага с 41 млн. лв., което означава, че средствата са недостатъчни за разплащане по сключените договори – 20 млн. лв. А за всички поети ангажименти по решения на УС, необходимите средства са 176 млн. лв. Тъй като предприятието няма финансов ресурс да обезпечи тези договори, аз, в качеството си на изпълнителен директор на ПУДООС, издадох заповед временно да се преустанови приемането на нови заявления и да се прекрати извършването на плащания, докато се извършат всички проверки", добави зам.-министър Ренета Колева за състоянието на бюджета на предприятието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във