Банкеръ Daily

Финансов дневник

АДФИ се изтъкна с "подобрена среда" при обществените поръчки

Шефът на АДФИ Георги Начев

Държавните финансови инспектори са проверили през 2020 г. повече обществени поръчки, но са открили по-малко нарушения, което им дава самочувствието да отчетат "подобряване на средата при възлагането". Агенцията за държавна финансова инспекция помпа това самочувствие и с голяма доза самохвалство. В доклада за дейността си за 2020 г. АДФИ казва, че въпросното "подобряване на средата при възлагането" се дължи не на друго, а на "регулярния и периодично осъществяван последващ контрол от страна на органите на АДФИ".

Според доклада през 2020 г. са проверени 1 520 обществени поръчки, което е с 42% увеличение, спрямо предходната година. Реално е проверено изразходването само близо 1.2 млрд. лева. Нарушения са установени в 461 процедури, или в по-малко от 1/3 от проверените. 

Ако се погледне какви са най-често констатираните нарушения, би трябвало при обществените поръчки да няма грам корупция, но е бществена тайна, че това не е така.

АДФИ откроява неспазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

"Такива нарушения са установени при 217 поръчки, в т.ч.: констатирани са 161 случая на невъзложени обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това и 4 случая са неоснователно проведени процедури; при 40 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите и при 12 случая са сключвани анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др. Неспазване на предвидените срокове, непубликуване на задължителна информация, пропуски при оформянето на документацията и други са установени при 244 поръчки", отчитат от Държавната финансова инспекция.

Докладът за дейността на АДФИ през 2020 г. е още един повод да се постави въпросителен върху работата на инспекцията. Ще припомним, че съвсем наскоро министърът на финансите Асен Василев назначи проверка в самата агенция. 

Одитът е по сигнали за нарушения в дейността на Агенцията, включително при предоставянето на държавен имот – почивна база в Албена, за стопанисване от сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“, основано на 10 август 2020 г., както и за стартирани обществени поръчки от АДФИ за ремонт на почивната база, след предоставянето и на Асоциацията. 

Точно преди да отдаде станцията под наем, държавната финансова инспекция започва ударен ремонт на почивната база в Албена от своя бюджет. Първо е сключен договор за освежителен ремонт за 70 000 лева без ДДС. Контрактът е подписан на 31 март, а за изпълнител е избрана фирма от Добрич. Само три седмици по-късно АДФИ обявява нова обществена поръчка за ремонт на същата база, но стойността вече е 368 000 лева без ДДС. Новият стопанин на почивната база вдига цените за служителите на агенцията.

Куриозите обаче не приключват до тук. Оказа се, че повече от месец финансовият министър Асен Василев не може да получи обяснения от ръководителя на Агенцията за държавна финансова инспекция Георги Начев, въпреки че АДФИ е под шапката на Министерството на финансите.

От МФ съобщиха, че Начев още при встъпването в длъжност на министър Василев е представил болничен лист за домашно лечение до 17 юни, но не може да бъде открит на адресната си регистрация. 

"Повече от едномесечното отсъствие на директора на АДФИ в момент, когато от инспекцията се очаква да извърши проверки в ключови държавни институции и предприятия в енергетиката, здравеопазването, строителството, Българската банка за развитие и други структури силно възпрепятства работата на Министерството на финансите и изпълнението на възложените финансови инспекции", подчертаваха също от финансовото министерство.

Преди това дейността на АДФИ бе поставена под въпрос след проверката им на договорите за строителството на магистрала "Хемус", което бе финансирано с милиарди от бюджета от предишната власт. Договорът, проверен от финансовата инспекция, е на стойност 2.729 млрд. лева, като правителството възложи строителството "ин-хаус" на държавната фирма "Автомагистрали".

За сравнение одитен доклад на Сметната палата установи, че държавата не е постигнала "необходимата ефективност, конкуренция и прозрачност при разходването на публичните средства", след като захрани държавното дружество.

Сметната палата потвърди и че "Автомагистрали" изобщо не е имала необходимия ресурс за строителството на тези обекти, като е превъзложила дейностите на редица частни фирми на "тъмно", т.е. според своите собствени вътрешни правила и без реални критерии, което естествено води и до субективни оценки.

Отделно се разбра, че огромни средства са изплатени авансово към частните фирми, на които е превъзложено строителството,

Facebook logo
Бъдете с нас и във