Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЩЕНСКА БАНКА ПРОДАДЕ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА 12 МЛН. ЛЕВА

ПОЩЕНСКА БАНКА ПРОДАДЕ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА 12 МЛН. ЛЕВАСлед крайния срок на обявената от Българска пощенска банка подписка за покупка на ипотечни облигации от първата й частна емисия (21 май) петнайсет финансови институции направиха заявки за 12 млн. лева. От тях осем са кредитни институции, шест са пенсионни фондове и един - инвестиционен посредник. В регламентирания 24-часов срок те заплатиха записаните книжа. За успешната продажба на ипотечните облигации освен банката заслуга имат агентът по пласирането на емисията - Първа финансова брокерска къща и Балканска консултантска компания, която беше ко-мениджър.Пощенска банка обяви в началото на подписката, че ще задоволи търсене от страна на инвеститорите до 15 млн. лева. Но дори и продадените 12 млн. лв. правят емисията най-голямата по размер сред предложените до момента от български банки. Номиналът на всяка от ипотечните облигации на кредитната институция е 1000 лв., а срокът им до падежа - три години. Пощенска банка е определила за книжата годишна лихва от 7.625% с плащане на всеки шест месеца, първото от които ще бъде на 21 ноември 2002 година. Примамливи за успешната продажба са високата доходност, която носят облигациите, и много доброто покритие по тях. Книжата са гарантирани от портфейл, включващ 1370 жилищни кредита предоставени от Пощенска банка на граждани и частни фирми, като всички те са класифицирани като редовни. Средната срочност на отпуснатите заеми е 73.38 месеца, а падежът им варира от 37 до 117 месеца. Съотношението между размера на кредитите и цената на имотите, които ги обезпечават, е средно около 40 процента. Това прави жилищата лесно продаваеми и повишава доверието на инвеститорите към емисията. Предлаганото от Пощенска банка покритие по емисията е съобразено със законовите изисквания, според които то трябва да бъде в съотношение 1:1.1 (обща стойност на ипотечните облигации към обезпечението по тях). От голямо значение е качеството на портфейла, който гарантира ипотечните облигации. Заемите в него са много на брой, но за малки суми, средно по около 12 189 лева. Това силно надробяване на кредитите намалява риска и увеличава сигурността на обезпечението, гарантиращо дълговите ценни книжа на банката. Финансирането, което тя ще получи от продажбата на книжата, ще бъде използвано, за да предостави нови кредити на своите клиенти.Проспектът на емисията на Пощенска банка беше одобрен от Държавната комисия по ценните книжа още на 24 април, което означава, че ипотечните облигации вече могат свободно да се търгуват на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във