Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ДЪРЖАТ ЦЕНА

Някои от европейските държави не работиха в началото на седмицата, но въпреки това търговията с български еврооблигации беше оживена. Най-голямо бе търсенето на облигациите, деноминирани в щатски долари, които поскъпнаха с около 1 щатски долар в сравнение с предходната седмица. В края на периода еврооблигациите се търгуваха почти без промяна: книжата с падеж 2007 г. носеха доход от 6.83-6.96%, тези с падеж 2013 г. - 8.08-8.14%, а доходът на облигациите с падеж 2015 г. бе 8.65-8.71 процента. През следващата седмица очакваме цените на българските еврооблигации да останат без промяна.На борсата не бяха регистрирани сделки с облигации на Първа инвестиционна банка в размер на 96 000 евро.От 20 май стартира първичното публично предлагане на първата емисия от корпоративни облигации, която предложи на пазара Обединена българска банка. В първите дни на борсата бяха записани облигации в размер на 585 000 лева. За да бъде успешно реализирана емисията, е необходимо да бъдат записани облигации в размер на 10 млн. лева.Търговията със ЗУНК-облигации продължава да е изключително слаба. Цената остана непроменена и за периода бяха регистрирани сделки за около 250 000 щ. долара.Търговията с книжа на развиващите се пазари беше активна. Българските брейди облигации се задържаха на високите нива, достигнати в края на предходната седмица. Слаб спад отбелязаха само облигациите с отстъпка от номинала (DISC's). В края на седмицата брейди книжата се търгуваха на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 89.75-90.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 91.25-91.75 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.25-91.75 щ. долара. През следващата седмица очакваме цените да останат без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във