Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДАНЪЧНАТА ТРЕСКА ОТШУМЯ И ЛИХВИТЕ СЕ СВЛЯКОХА

Лихвите на междубанковия паричен пазар пак паднаха, след като в средата на май бяха отхвърчали до 4%, когато юридическите лица плащаха данъци. В този момент над 200 млн. лв. се насочиха към сметки на хазната, вследствие на което възникна временен остър глад за свеж левов ресурс. Търсенето тогава рязко се повиши и лихвите по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки мигновено скочиха от обичайните 1.5% до 3.5%, а при отделни транзакции дори и до 4 процента. Още в началото на тази седмица балансът между търсенето и предлагането на левове беше намерен и лихвените нива, при които се договаряха овърнайт сделките, отново се установиха на около 1.5% на годишна база. Едноседмичните периоди се търгуваха при нива от 2 до 2.5%, а месечните - при 3.5 процента. Общата сума на левовете, с която банковата система разполагаше по сметки в БНБ, гравитираше около 480 млн. лева. Тя е предостатъчна за нормалното осъществяване на разплащанията. Наличието на толкова много пари в системата облекчава дилърите при поддържането на минималните задължителни резерви, които търговските банки са длъжни да поддържат по сметки при БНБ, защото намирането на необходимите авоари става бързо и сравнително евтино. Среднодневните обороти обаче спаднаха и през отделни дни от седмицата едва достигаха 50 млн. лева. Това, в съчетание с ниските лихвени проценти, е ясен признак за слабото търсене на левов ресурс, както и за отличната ликвидност на банковата ни система. Лихвените нива в сделките с левове са равни на нивата, при които се търгува щатската валута, защото съгласно разпоредбите на БНБ доларът, както и еврото и швейцарският франк също могат да се използват като резервна валута, а в същото време лихвените проценти, при които се търгува тя, са по-ниски спрямо тези на еврото. Щатски долари могат да се предоставят на депозит за един ден при 1.6 процента. Седмичните и месечните срокове се търгуват съответно при нива от 1.7 и 1.75 процента. Някои от дилърите предпочетоха да закупят евро и да ги предоставят на първокласни банки, които ги привличаха на овърнайт депозит при 3.35 процента. Обединената валута се предоставяше за срок от седмица и месец при около 3.3 процента. В резултат на повишените покупки цената на еврото на междубанковия пазар скочи от 1.952 лв. в началото на седмицата до 1.954 лв. в края на периода. Тези нива са твърде високи, като се има предвид, че Централната банка купува евро при 1.94605 лева и го продава на цена 1.95583 лева. През последните две седмици на май Министерството на финансите не предлага за продажба емисии от държавни ценни книжа. Може би сега беше времето, когато трябваше да се пусне част от извънредната десетгодишна лихвоносна емисия. Нека да си припомним, че на 17 април финансовото ведомство предложи за продажба на аукцион, организиран от БНБ, част от общото й количество. Емисията е от отворен тип и цялата й сума от 90 млн. лв. номинална стойност ще се продава на няколко търга. Тогава се реализираха първите 15 млн. лв., а следващите 25 млн. лв. номинал бяха пласирани седмица по-късно. Остатъкът от 50 млн. лв. още не е предлаган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във