Банкеръ Daily

Финансов дневник

91 млн. лв. печалба отчита общото застраховане в края на 2018 година

Компаниите, работещи в сектора на общото застраховане у нас, отчетоха бруто премии в размер на 2 082 822 176 лева към края на декември 2018 г., съобщиха от Комисията за финансов надзор. 74,4% от общите приходи идват от застраховките на моторни превозни средства. По задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" компаниите са продали полици за 935 640 959 лв, а по доброволното автокаско - за 614 083 452 лв. Имущественото застраховане  (Пожар и природни бедствия и други щети на имущество) формира 13,7% от бруто премиите. Застраховките "Злополука и заболяване" държат 4,5% от събраните премии.

Съвкупните изплатени обезщетения възлизат на 962 857 335 лв. 83,8% от тях са по застраховки на МПС. По автомобилната "Гражданска отговорност" са покрити щети за общо 513 957 599 лв., а по доброволното автокаско – за 292 814 640 лв. Имуществените застраховки (Пожар и природни бедствия и други щети на имущество) държат 8,1% от платените обезщетения. 4,9% от покритите щети са по застраховки "Злополука и заболяване".

Към края на декември 2018 г. секторът отчита печалба в размер на 91,059 млн. лв.

Първите пет дружества държат 54,4% от пазара по бруто премии и 58% - по изплатени обезщетения.

 

Топ-5 на компаниите по бруто премии

 

Лев Инс - 13,5%

ДЗИ - Общо застраховане - 11,3%

Булстрад ВИГ - 11,1%

Армеец - 10,0%

Бул инс - 8,5%

 

Топ-5 на компаниите по изплатени обезщетения

 

Лев Инс - 16,75%  

Армеец - 11,16%

Булстрад ВИГ - 10,68%

ДЗИ - Общо застраховане - 10,46%

Бул инс - 8,95%  

 

БНБ пък съобщи, че към края на 2018 г. средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 229.4 млн. лв. (4.4%) – от 5.263 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 5.492 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г., а намаляват със 126.5 млн. лв. (2.3%) спрямо края на септември 2018 г. (5.619 млрд. лева). Към края на декември 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.8% при 72.1% в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и 72.5% към края на септември 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във