Банкеръ Weekly

Финансов дневник

7.5 МЛН. ЛЕВА НА SG ЕКСПРЕСБАНК СЕ КАНДИЛКАТ НА ВЕЗНИТЕ НА ТЕМИДА

Констатациите на международните финансови институции за неефективността на съдебната ни система не са хвърлени на вятъра приказки. За съжаление. В тях е събран горчивият опит не само на много чуждестранни инвеститори, но и на редица български банки.Ясно е, че магистратите ще възроптаят срещу тези няколко реда. Преди да се понесат на вълната на възмущението си обаче, нека се запознаят с един случай, който няма как да не охлади ентусиазма на всеки чужденец, решил да вложи пари в България. Става дума за опитите на Евроенерджи Холдинг (прочул се покрай финансовия крах на Плама и на няколко кредитни институции) да измъкне с благословията на съда 7.5 млн. лв. от SG ЕКСПРЕСБАНК.Историята започва през февруари 1997 г., когато Евроенерджи холдинг открива три сметки в държавната тогава ЕКСПРЕСБАНК и по точно в клона й в Долни Дъбник. Важно е да се припомни, че половин година по-рано - на 5 септември 1996 г., същият холдинг, чиито собственици са небезизвестните Васил Коларов, Васил Гечев и Иван Михайлов, купи от Агенцията за приватизация 75% от акциите на плевенската рафинерия, след като от 1992 г. бе неин партньор по доставките на нефт и реализацията на произведените моторни масла. Според чл.12.2 от условията на приватизационния договор, Евроенерджи се ангажира да изплати всички задължения на Плама, сред които е и дългът й от 1.6 млн. щ. долара към ЕКСПРЕСБАНК. По-интересното е, че през откритите през февруари 1997 г. в клона в Долни Дъбник три сметки на Евроенерджи холдинг - в германски марки, в левове и в щатски долари, започват да минават всички плащания от Плама към нейните доставчици и всички преводи към рафинерията от нейни клиенти. На един по-късен етап ЕКСПРЕСБАНК установява, че причината да бъде избрана подобна схема за обслужване на паричните обороти на предприятието са запорираните му сметки в повечето банки в страната. ЕКСПРЕСБАНК се сдобива и с документи, потвърждаващи, че на 8 октомври 1996 г. между Плама и Евроенерджи холдинг е сключен договор за агентство, според който холдингът получава правото да представлява рафинерията при всички сделки. На 14 ноември 1996 г. към него е подписан и анекс, в който се казва: С оглед счетоводното отчитане на отношенията между страните (бел. ред. - Плама и Евроенерджи холдинг) по този договор (от 8 октомври 1996 г.) се открива отделна банкова сметка с титуляр Евроенерджи холдинг ООД. За всички постъпили по тази сметка суми ДДС ще се начислява и внася от Плама АД.Условията в анекса пасват като по конец на приложената впоследствие разплащателна схема чрез долнодъбнишкия клон. Шефовете на ЕКСПРЕСБАНК пък съзират в това обстоятелство идеална възможност да си съберат непогасения от рафинерията кредит, като прихванат пари от сметките на Евроенерджи холдинг. Намира се и законово основание за това. Според чл. 282 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): ако довереникът действа от името на доверителя като негов пълномощник, правата и сделките, които той сключва с трети лица, възникват направо за доверителя. Тия права се смятат за права на доверителя и по отношение на недобросъвестните му кредитори.На 27 септември 1997 г. ЕКСПРЕСБАНК прибира от въпросните сметки около 631 млн. стари лева (631 хил. нови лева) и 134 хил. щ. долара. Но от Евроенерджи реагират като ужилени и искат парите да им бъдат възстановени. Спорът стига до съдебните залиНа 27 ноември 1997 г. холдингът завежда в Плевенския окръжен съд две дела срещу кредитната институция - първото е за прихващането на сумата, а второто - за щети в размер на 83.35 млн. стари лева (83.35 хил. нови лева), които е понесъл от тази операция. Логично, второто дело е спряно, докато не се реши дали прихващането е правомерно, или не. Казусът преминава през всички съдебни инстанции - Великотърновския апелативен съд и Върховния касационен съд, като, според юристите на банката, навсякъде отказват да приемат представените от тях доказателства. В крайна сметка приватизираната междувременно ЕКСПРЕСБАНК и преименувана на SG ЕКСПРЕСБАНК губи съдебната битка и през август 2000 г. връща прехванатите пари на холдинга, като плаща и разноските по делото - всичко 891.45 хил. лева. Но истинският кошмар за кредитната институция тепърва предстои. През февруари 2001 г. Плевенският окръжен съд възобновява делото за нанесените на Евроенерджи щети от прихващането. А през май същата година председателката на съдебния състав Весела Сахатчиева допуска най-неочаквано за ответника холдингът да увеличи иска сиот 83.35 хил. на 6.25 млн. леваОткъде идва тази огромна разлика ли? Ами, шефовете на Евроенерджи Атанас Коларов, Васил Гечев и Иван Михайлов представят пред магистратите два договора, от които е нямало и помен при завеждането на иска през ноември 1998 година. В единия, с дата 10 септември 1997 г., пише, че фирмата Стоичков Компани ЕООД - собственост на Любомир Методиев Стоичков, ще достави на Евроенерджи холдинг близо 12 хил. т наливни базови масла, произведени в хърватската рафинерия ИНА, за които ще й бъдат заплатени 3.5 млн. щ. долара. Любопитното е, че Стоичков Компани е създадена през юни 1997 г., т.е. три месеца преди сключването на контракта. Вторият договор - също от 10 септември 1997 г., е с Контилинкс ООД, което купува от холдинга моторни масла за 12.9 млн. щ. долара, за да ги изнесе в Украйна. Това дружество заслужава няколко допълнителни реда. Сградата му - четириетажна, модерна, с матирани стъкла по прозорците, се намира срещу централата на БСП на ул. Позитано N20. Съдружници в него са Димитър Константинов - 18.26% от капитала, Тони Солаков, Иван Великов и Васил Бозаров - с по 20.19%, и Детелин Ваков - с 21.15 процента. Както и да е, пред Плевенския окръжен съд от Евроенерджи заявяват, че прихващането, направено от SG ЕКСПРЕСБАНК, е лишило фирмата от необходимите й пари и е провалило сключването на договорите със Стоичков Компани и Контилинкс. Назначената от съда експертиза, извършена от вещите лица Евгения Василева и Валентина Джагарова, пък стига до извода, че ако договорите са били реализирани, холдингът е щял да получи печалба от 7.5 млн. лева. Тогава, на съдебното заседание на 10 декември 2001 г., съдийката Весела Сахатчиева допуска ново увеличение на иска от 6.25 млн. на 7.5 млн. лева. Съответно Плевенският окръжен съд нарежда тази сума да бъде запорирана по сметката на SG ЕКСПРЕСБАНК в БНБ. А Великотърновският апелативен съд потвърждава въпросната обезпечителна мярка с мотива, че банката има достатъчно ликвидни активи и не би била притеснена от запора. При гледането на делото обаче съдийката Сахатчиева, изглежда, не е забелязала някои несъответствия в кореспонденцията между Контилинкс, Стоичков Компани и холдинга с коментираните в нея действителни събития. Например в писма на Контилинкс и Стоичков Компани до Евроенерджи от март 1998 г. се отбелязва как на двете фирми е станало известно, че синдиците на МИНЕРАЛБАНК и на БЗК са завели дела за обявяване на холдинга в несъстоятелност. Но тези дела бяха заведени доста по-късно - през октомври 1998 и март 1999 година. И е странно как и защо още през март 1998-а някой ще пише за това? В договора със Стоичков Компани от 10 септември 1997 г. Евроенерджи посочва и един телефон за връзка, който според информация от БТК е бил открит едва през януари 1998 г., а молбата за него е подадена на 8 декември 1997 година. Как тогава номерът фигурира в контракт, за който се твърди, че е подписан още през септември 1997 година? Плевенският окръжен съд не е счел за необходимо да изследва тези обстоятелства и на 12 януари тази година осъжда SG ЕКСПРЕСБАНК да заплати на холдинга 7.5 млн. лв., плюс разноските по делото, между които са и адвокатски хонорари за 450 хил. лв. - сума достойна дори и за големите юридически кантори в Съединените щати. От своя страна банката веднага обжалва решението на Плевенския окръжен съд пред Великотърновския апелативен съд. Нейните мениджъри не са пропуснали да изпратят и запитване до хърватската рафинерия ИНА за търговските й взаимоотношения със Стоичков Компани. Кореспонденцията между това дружество, Контилинкс и Евроенерджи холдинг пък е дадена за графологична експертиза. Хърватите отговарят, че при тях няма данни да са сключвани договори със Стоичков Компани. А колкото до експертизата, направена в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология към МВР и прикрепена към гражданското дело пред Великотърновския апелативен съд, заключението й е, че писмата на двете фирми до холдинга са отпечатани на един и същи принтерОсвен това те са изготвени и подписани по едно и също време, независимо че носят различни дати. За капак, през март 2002 г. управителят на Контилинкс Детелин Ваков изпраща писмо до SG ЕКСПРЕСБАНК, в което казва: Не ми е известно между Контилинкс и Евроенерджи холдинг да е бил сключван на 15 септември 1997 г. договор за продажба от страна на Евроенерджи холдинг и покупка от наша страна на моторни масла, произведени в Плама АД, за износ в Украйна на обща стойност 12 900 000 щ. долара. Ако такъв договор е бил сключен, предвид обема и значимостта на сделката, то аз би следвало да бъда информиран.Съдейки по написаното от Ваков, излиза, че единият от договорите, върху който се основава искът на Евроенерджи срещу SG EКСПРЕСБАНК, не съществува. От документите, приложени към делото, става ясно също така, че по данни на Гранична полиция към датата, написана в договорите с холдинга, управителите на Контилинкс и Стоичков Компани не са били в България. Всичко това би следвало да бъде проучено и изяснено от Великотърновския апелативен съд. Кредитната институция е дала споменатите документи и в Софийската районна прокуратура и по тях е образувана преписка в регионалното звено за борба с организираната престъпност на Софийската дирекция на вътрешните работи. Но какъв ще е смисълът, ако се докаже, че тежненията на Евроенерджи холдинг са силно преувеличени, а междувременно съдът осъди банката? Тя ще трябва да плати 7.5 млн. лв., заедно с разходите по делото, след което с години да си ги търси по съдебен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във