Банкеръ Daily

Финансов дневник

63 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2022 г.

Общо 63 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2022 г. Това е средно по 9 131 лв. на човек от населението, изчислиха от Института за пазарна икономика. 

Икономистите отчитат, че най-голям ръст на средствата се наблюдава в здравеопазването, пенсиите и транспорта. Освен това размерът на държавния дълг към края на 2022 г. се очаква да достигне 35.5 млрд. лв. или по 5 133 лв. на човек от населението.

https://www.facebook.com/InstituteMarketEconomics/posts/10159415020876072

Наскоро ИПИ публикува и свой алтернативен държавен бюджет. В него например се предлага нулев данък за реинвестираната печалба. Според екипа икономисти това е мощен стимул за нови инвестиции и реинвестиране на печалбите. Инвестициите са основен фактор за разширяване на производствения потенциал на икономиката в дългосрочен план. Те са нужни за дългосрочна трансформация в посока висока продуктивност и повишаване на добавената стойност. България цяло десетилетие е с едни от най-ниските нива на инвестиции в ЦИЕ – под 20% от БВП.

Друго любопитно предложение е намаление на осигурителните вноски с 12 процентни пункта.

"В резултат очакваме ръст на нетните доходи на работещите с около 25% спрямо 2021 година, т.е. в домакинствата ще останат с 5.3 милиарда лева по-висок разполагаем доход. В допълнение, очакваме увеличение на заетостта в частния сектор на икономиката и изсветляване на заетост, доходи и потребление. Комбинация от стимули като по-ниски осигуровки и по-ефективна работа на приходните администрации може да доведе до много по-добри резултати в намаление на укриването на доходи. Това ще позволи и да се постигнат по-реални нива на социални плащания, вкл. пенсии, майчинство, болнични и др.", казват от ИПИ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във