Банкеръ Daily

Финансов дневник

Българинът насаме със страха от еврото

От началото на 2024 г. България ще приеме еврото без преходен период, като левът ще остане законно платежно средство за месец. Това се посочва в приетия на 30 юни проект на Национален план за въвеждане на еврото.

За да се преодолее първичният страх от тази операция, БНБ ще представи проекта за обществено обсъждане преди да го внесе в Министерския съвет. Той бе приет на заседание на Координационния съвет за подготовка на страната за членство в еврозоната, който е със съпредседатели управителя на Българската народна банка Димитър Радев и министъра на финансите Асен Василев. Ангажиментът за приемане на единната европейска валута е препотвърден в Договора за присъединяването ни към Европейския съюз, след като първоначално е заявен при започване на преговорите за членство в общността.

Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 година. Въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемането му ще съвпада с неговото въвеждане като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждането на единната европейска валута у нас левът и еврото ще са едновременно законно платежно средство в рамките на месец

Националният план за въвеждане на еврото е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева. При изготвянето му са следвани добрите практики от държавите-членки на еврозоната.

Документът е подготвен и приет в срока – 30 юни 2021 г., поставен в Постановление № 103 на Министерския съвет от 25 март 2021-а за изменение и допълнение на Постановление № 168 от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 52 от 2015 г.).

В Националния план са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за неговото успешно въвеждане от 1 януари 2024-та. Той разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които частният, публичният сектор и гражданите следва да извършват като част от процеса по въвеждането на единната европейска валута. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са и процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени.

Планът включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси.

Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отговорните за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в България.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във