Банкеръ Daily

Финансов дневник

Standard & Poor's потвърди кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Перспективата пред рейтинга остава стабилна.

Ключовите фактори

Според експертите силното вътрешно търсене досега ограничава икономическото свиване, но бавната ваксинация може да забави икономическото възстановяване. В средносрочен план притоците на средства от ЕС, включително от инструмента на ЕС от следващото поколение (NGEU), ще подкрепят растежа. 

"Неотдавнашните избори породиха фрагментиран парламент, от който не се появи жизнеспособна коалиция; остава несигурно дали предсрочните избори през юли значително ще подобрят шанса за формиране на правителство", посочват от рейтинговата агенция. 

В доклада се казва също, че фискалните дефицити ще останат ниски през 2021 г., което ще позволи бърза консолидация на бюджета след това, подкрепена от притока на средства от ЕС. Освен това, тесният фискален дефицит означава, че тежестта на държавния дълг на България ще остане ниска.

"Българският лев беше включен в Европейския механизъм за обменни курсове (ERM) II миналата година, важен крайъгълен камък по пътя към присъединяването към еврозоната. Очакваме обаче процесът да отнеме няколко години", подчертават от S&P Global Ratings.

Стабилната перспектива и кога рейтингът ще тръгне нагоре

Стабилната перспектива отразява очакването, че след сравнително ограниченото свиване на икономиката през 2020 г., икономическото възстановяване през следващите две години няма да доведе до дисбаланси във външния или финансовия сектор. Това развитие би позволило бърза фискална консолидация и поддържане на нисък държавен дълг, се уточнява в съобщението на Министерството на финансите. 

Отделно, рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако икономическото възстановяване на България е съпроводено с по-бърза фискална консолидация или се наблюдава по-силна външна позиция на страната спрямо прогнозираната. В дългосрочен план рейтингът би могъл да бъде повишен при присъединяването на страната към еврозоната.

Сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга са задълбочаване на икономическия спад или забавяне на последващото възстановяване. Това вероятно би довело до забавена фискална консолидация и постоянно нарастващ нетен публичен дълг през следващите няколко години. Макар и малко вероятно, в средносрочен план от S&P Global Ratings биха предприели негативни действия по оценката на рейтинга ако се появят дисбаланси във финансовия сектор на страната.  

Икономиката и фискът

Според рейтинговата агенция свиването на икономиката на България до този момент е било относително слабо и дължащо се най-вече на устойчивото вътрешно търсене. Бавният темп на ваксинация и потенциалното активизиране на пандемията с COVID-19 биха могли да предизвикат по-слабо от очакваното възстановяване на външното търсене, което би изместило част от очакваното възстановяване в 2022 г. В средносрочен период до 2024 г., големият поток на средства от ЕС по предишната и сегашна многогодишна рамка за финансиране, както и допълнителните средства по новия инструмент „Следващо поколение ЕС“, ще осигурят солидна възможност за икономически растеж на България.

Въпреки че резултатите от наскоро проведените избори показаха политическо раздробяване и противопоставяне при взимането на решения, от рейтинговата агенция не очакват тези развития да отложат най-важните политически задачи като присъединяването към еврозоната или усвояването на средства по програми на ЕС.

Дори при тази предизвикателна вътрешна политическа среда и в условията на пандемия, България запази силна фискална позиция. Очакванията на S&P Global Ratings са от 2022 г. фискалната консолидация да намали допълнително дефицитите, поддържайки нетния държавен дълг на ниско ниво от 20% от БВП през следващите години. Външните рискове също изглеждат управляеми след няколко години на намаление на нетния външен дълг, благодарение на поредицата от излишъци по текущата и капиталовата сметки, които от рейтинговата агенция очакват да продължат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във