Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фондация "Атанас Буров" проведе годишното си Общо събрание на настоятелите

Фондация "Атанас Буров" проведe годишното си Общо събрание на настоятелите. То се състоя в сградата на "Банка ДСК". На него бяха гласувани отчета за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета ѝ за 2019-а. Бе приета и програмата за дейността и бюджета за тази година.

"През 2018-та приходите от вноски на настоятелите са били 196 хил. лв., през 2019-а те са 163 хил. лв., а до този момент на 2020 г. сумата е 126 хил. лева", отбеляза изпълнителният директор Владимир Ташков. Той подчерта, че в икономически аспект ситуацията е трудна. По думите му няколко настоятели са се оттеглили, като сред тях са Българската фондова борса, а по всяка вероятност и "Овергаз".

По време на заседанието бяха избрани и двама нови настоятели - Иван Такев и управляващото дружество "Компас Инвест".

Утвърдената програма предвижда организиране на дейността й при новите епидемиологични условия и търсене на нови начини и форми за осъществяване на традиционните задачи. Привличане на нови настоятели и дарители от финансовия и индустриалния сектор, повишаване ефективността на финансовото подпомагане на ученици и студенти чрез високи критерии при  подбора на бенефициенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във