Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ връчи удостоверения на стипендианти

Членовете на Управителния съвет на Българската народна банка връчиха днес удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2020 година.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 23 кандидати, от които 7 докторанти и 16 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Двама от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 21 – в български университети.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Бъдещето на физическите пари”, а за докторантите – „Променящите се взаимоотношения между централните банки и правителствата”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю шестима кандидати – студенти, обучаващи се за ОКС „магистър“, и двама кандидати – докторанти. На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2020 г. да бъдат присъдени три стипендии за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“, и една стипендия за кандидат, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Стипендиите получиха Боян Дафинов Каменов – студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Михаил Емилов Димитров – студент в Икономическия университет – Варна, Мария-Магдалена Мартинова Маркова – студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Андриан Андреянов Ямболов – докторант в Гьоте университет, Франкфурт, Германия.

Основната цел на стипендиантската програма на централната банка е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. В конкурсите, за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега, са кандидатствали общо 428 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 38.

Facebook logo
Бъдете с нас и във