Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ публикува средния размер на банковите такси по разплащателни сметки

Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки. Данните са изчислени на база информация към 31 декември 2019 г., подадена от 19 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

В публикацията на БНБ се посочва, че средният размер на таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката е 1.94 лв., а с издадена към нея дебитна карта - 1.42 лева.

Закриването на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване, пък струва средно 3.00 лева. За обслужване на разплащателна сметка в офис, банките ще ви искат средно по 2.39 лв. на месец, а с издадена дебитна карта към сметката - с 0.16 лв. по-малко.

Тегленето на пари в брой от банкомат на "нашата" банка струва средно 0.19 лв., а на "друга банка" - 0.98 лева.

От централната банка посочват още, че внасянето на средства по разплащателна сметка в офис на банката до 3 652 лева е без такса.

"Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугата „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.“, банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ уточнява, че средният размер на таксите за всеки от използваните подходи се изчислява въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Пълният списък със средния размер на различните такси - виж тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във